Dik zijn gelinkt aan geheugenverlies

Désirée De Poot

In de zoektocht naar de faciliterende factoren die mee het ontstaan van dementie kunnen verklaren, is een bijkomende theorie ontwikkeld. Die stelt dat buikvet ons geheugen absoluut niet ten goede komt.

.Geheugenverlies is menselijk. Het is eigen aan het ouder worden, maar sommige mensen lijken er toch meer last van te krijgen dan anderen en – vooral – bij sommigen treedt het achteruitgaan van het geheugen sneller en op jongere leeftijd op dan bij anderen.

Vele risicofactoren om dementie te ontwikkelen zijn ondertussen al gekend en het vetmetabolisme is daar een van. Nu blijkt echter dat een hoog gehalte aan buikvet mensen van middelbare leeftijd een 3,6 keer hogere kans geeft op geheugenproblemen op oudere leeftijd.

Oorzaak daarvan zou een proteïne zijn, zo hebben wetenschappers in de neurologie van de Rush University Medical Center (Chicago, US) nu uitgedokterd. Die proteïne controleert het vetmetabolisme in de lever, maar bevindt zich ook in het geheugencentrum van onze hersenen (de hippocampus) dat geheugen en leren aanstuurt.

PPARalpha

De bevindingen van de wetenschappers zijn van die aard dat ze zijn opgenomen in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports. Daarin geven de experts ook toe dat ze nog niet helemaal hebben begrepen hoe alles precies verloopt. De proteïne PPARalpha is terug te vinden in de lever waar het het vetmetabolisme regelt, maar tot hun verwondering vonden de onderzoekers diezelfde proteïne ook terug in de hersenen. Bij proeven met muizen – die niet echt uitblinken in leervermogen – bleken ze plotseling tot behoorlijke leerprestaties in staat als PPARalpha in de hippocampus werd ingebracht.

Het gehalte aan PPARalpha in de lever is rechtstreeks verbonden met het gehalte aan dat proteïne in de hersenen. Mensen met weinig PPARalpha in de lever hebben een slechtere controle op het vetmetabolisme en kweken dus buikvet. Zij hebben echter ook minder PPARalpha in de hippocampus, waardoor de leercapaciteit en het geheugen afnemen. Daardoor, zo menen de onderzoekers, kan buikvet een indicatie zijn voor geheugenproblemen op latere leeftijd.

Bij verder onderzoek zullen de wetenschappers zich nu concentreren op de PPARalpha in de hersenen en de manier waarop die kan bijgestuurd worden.

Bron: Medical News Today

Partner Content