'Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap', legt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit.

Het VAPH zal gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood brengen, zegt minister Vandeurzen.

De Vlaamse regering besliste op haar ministerraad van 14 december om jaarlijks 100.000 euro te investeren in de uitbouw van het platform. De bedoeling is dat zorgvragers er in contact kunnen komen met zorgaanbieders en die aanbieders er hun aanbod rechtstreeks bekend kunnen maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

Het platform komt er na de invoering van de persoonsvolgende financiering. De persoon met een handicap krijgt nu een persoonsvolgend budget waarmee hij onder meer naar een vergunde zorgaanbieder van zijn keuze kan stappen. Onder meer vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen gaven aan dat er zo nood is ontstaan aan een platform waar zorgvragers en -aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.

Het VAPH zal gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood brengen, zegt minister Vandeurzen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon met een handicap een ruimer zicht op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Tegelijk kan de persoon met een handicap zijn vraag dankzij het platform ook kenbaar maken. 'Zo kunnen zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden', aldus Vandeurzen.

'Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap', legt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit.De Vlaamse regering besliste op haar ministerraad van 14 december om jaarlijks 100.000 euro te investeren in de uitbouw van het platform. De bedoeling is dat zorgvragers er in contact kunnen komen met zorgaanbieders en die aanbieders er hun aanbod rechtstreeks bekend kunnen maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.Het platform komt er na de invoering van de persoonsvolgende financiering. De persoon met een handicap krijgt nu een persoonsvolgend budget waarmee hij onder meer naar een vergunde zorgaanbieder van zijn keuze kan stappen. Onder meer vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen gaven aan dat er zo nood is ontstaan aan een platform waar zorgvragers en -aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.Het VAPH zal gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood brengen, zegt minister Vandeurzen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon met een handicap een ruimer zicht op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Tegelijk kan de persoon met een handicap zijn vraag dankzij het platform ook kenbaar maken. 'Zo kunnen zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden', aldus Vandeurzen.