Een en ander staat te lezen in De Morgen. Twee nieuwe gezinsdrama's en de vaststelling dat nergens in Europa meer vrouwen zelfmoord plegen dan in Vlaanderen vestigen er nogmaals de andacht op dat Vlaanderen slecht scoort als het gaat over psychische problemen en depressies. Experts wijten dat aan onze inborst. We moeten sneller hulp zoeken.

Binnenvetters

"Als we depressief zijn, zetten we te moeilijk de stap naar hulpverlening", zegt Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). "Bovendien praten we veel minder snel over onze problemen dan bijvoorbeeld Nederlanders."

"We gaan veel te laat op zoek naar hulp", zegt Portzky. "Wie een psycholoog bezoekt, krijgt nog te vaak het stigma gek te zijn. We moeten zulke foute beelden uit de wereld helpen."

"En we moeten geestelijke hulpverlening beter integreren in ziekenhuizen, bij huisartsen en in opleidingen tot gezondheidsberoepen", vult professor psychiatrie Geert Dom (Universiteit Antwerpen) aan. "Zo kunnen mensen sneller naar de geestelijke gezondheidszorg worden geleid."

Op de sofa

Zelfs de excessen - zoals gezinsdrama's - zouden op die manier kunnen worden aangepakt. Vaak wordt verwezen naar een tekort aan crisishulp. Maar als de Vlaming sneller op de sofa zou gaan liggen, is dat al een stap in de goede richting, menen experts. Ook minister Vandeurzen legt de oplossing deels bij onszelf: "De hele samenleving moet voor deze problematiek gesensibiliseerd worden." (Belga/TV)

Een en ander staat te lezen in De Morgen. Twee nieuwe gezinsdrama's en de vaststelling dat nergens in Europa meer vrouwen zelfmoord plegen dan in Vlaanderen vestigen er nogmaals de andacht op dat Vlaanderen slecht scoort als het gaat over psychische problemen en depressies. Experts wijten dat aan onze inborst. We moeten sneller hulp zoeken."Als we depressief zijn, zetten we te moeilijk de stap naar hulpverlening", zegt Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). "Bovendien praten we veel minder snel over onze problemen dan bijvoorbeeld Nederlanders." "We gaan veel te laat op zoek naar hulp", zegt Portzky. "Wie een psycholoog bezoekt, krijgt nog te vaak het stigma gek te zijn. We moeten zulke foute beelden uit de wereld helpen." "En we moeten geestelijke hulpverlening beter integreren in ziekenhuizen, bij huisartsen en in opleidingen tot gezondheidsberoepen", vult professor psychiatrie Geert Dom (Universiteit Antwerpen) aan. "Zo kunnen mensen sneller naar de geestelijke gezondheidszorg worden geleid."Zelfs de excessen - zoals gezinsdrama's - zouden op die manier kunnen worden aangepakt. Vaak wordt verwezen naar een tekort aan crisishulp. Maar als de Vlaming sneller op de sofa zou gaan liggen, is dat al een stap in de goede richting, menen experts. Ook minister Vandeurzen legt de oplossing deels bij onszelf: "De hele samenleving moet voor deze problematiek gesensibiliseerd worden." (Belga/TV)