Het artsenberoep vervrouwelijkt met rasse schreden. Vooral de eerstelijn feminiseert: 7 op de 10 studenten huisartsgeneeskunde is vrouw. Heeft de vervrouwelijking een impact op de gezondheidszorg?Dezelfde evolutie voltrekt zich al enige jaren in het onderwijs, waar steeds meer vrouwen de plak zwaaien in de klas. Dat zou niet goed zijn voor de jongens, want met hun schoolprestaties gaat het langzaam maar zeker bergaf. Of die trend een gevolg is van de feminisering van het onderwijs, is nog maar de vraag.

Volgens de enen leidt de 'verjuffing' van het lerarenkorps tot onvoldoende sekse-rolmodellen voor jongens op school en smoort dat de typisch mannelijke competitiedrang. Volgens anderen maakt het helemaal niet uit of er een vrouw of man voor de klas staat en speelt de persoonlijkheid van een leerkracht een veel grotere rol dan het geslacht.

Diezelfde discussie verplaatst zich nu naar de gezondheidszorg. Meer bepaald naar de huisartsgeneeskunde. Mogelijk is die richting makkelijker verzoenbaar met zwangerschap en gezin, want mannelijke artsen kiezen veeleer voor een specialisatie. Op oogartsen, huidartsen en kinderartsen na, zijn de meeste arts-specialisten man.

Gelijkwaardig Maakt het uit of uw huisarts man of vrouw is? Gaan vrouwen anders te werk? Zijn ze bijvoorbeeld zorgender? Volgens Christine Rouneau, huisarts, bestaat er wel degelijk een verschil. Ze wijdde in 2009 haar proefschrift aan het onderwerp. Daarvoor doorploegde ze de wetenschappelijke literatuur en vond vooral een verschil in communicatie tussen arts en patiënt.

Vrouwelijke huisartsen zouden meer dan hun mannelijke collega's naar gelijkwaardigheid in de arts-patiëntrelatie streven. Verder blijkt dat vrouwelijke huisartsen meer aandacht hebben voor vrouwengezondheidszorg, psychosociale problemen en dat zij meer de nadruk leggen op preventie. Ze zien ook meer vrouwelijke patiënten met geslachtsgebonden problemen. Patiënten verkiezen meestal een arts van hetzelfde geslacht, vooral vrouwen laten die voorkeur blijken.

Studiedag

Vrouwelijke huisartsen mogen dan uitblinken in relatiebekwaamheid, dat zegt nog niets over hun vakbekwaamheid. In hoeverre de feminisering de gezondheidszorg beïnvloeden zal, is onderwerp van een symposium die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op dinsdag 18 september in Brussel organiseert. Minister Laurette Onkelinx geeft de aftrap om 13 uur. Na haar komen trendwatcher Nathalie Bekx, professor huisartsgeneeskunde Lieve Peremans, huisarts Anne Gillet en manager Isabella Lenarduzzi hun zegje doen. Een boeiende namiddag, waar iedereen is uitgenodigd om mee te debatteren.

Marleen Finoulst, Bodytalk

Het artsenberoep vervrouwelijkt met rasse schreden. Vooral de eerstelijn feminiseert: 7 op de 10 studenten huisartsgeneeskunde is vrouw. Heeft de vervrouwelijking een impact op de gezondheidszorg?Dezelfde evolutie voltrekt zich al enige jaren in het onderwijs, waar steeds meer vrouwen de plak zwaaien in de klas. Dat zou niet goed zijn voor de jongens, want met hun schoolprestaties gaat het langzaam maar zeker bergaf. Of die trend een gevolg is van de feminisering van het onderwijs, is nog maar de vraag. Volgens de enen leidt de 'verjuffing' van het lerarenkorps tot onvoldoende sekse-rolmodellen voor jongens op school en smoort dat de typisch mannelijke competitiedrang. Volgens anderen maakt het helemaal niet uit of er een vrouw of man voor de klas staat en speelt de persoonlijkheid van een leerkracht een veel grotere rol dan het geslacht. Diezelfde discussie verplaatst zich nu naar de gezondheidszorg. Meer bepaald naar de huisartsgeneeskunde. Mogelijk is die richting makkelijker verzoenbaar met zwangerschap en gezin, want mannelijke artsen kiezen veeleer voor een specialisatie. Op oogartsen, huidartsen en kinderartsen na, zijn de meeste arts-specialisten man. Gelijkwaardig Maakt het uit of uw huisarts man of vrouw is? Gaan vrouwen anders te werk? Zijn ze bijvoorbeeld zorgender? Volgens Christine Rouneau, huisarts, bestaat er wel degelijk een verschil. Ze wijdde in 2009 haar proefschrift aan het onderwerp. Daarvoor doorploegde ze de wetenschappelijke literatuur en vond vooral een verschil in communicatie tussen arts en patiënt. Vrouwelijke huisartsen zouden meer dan hun mannelijke collega's naar gelijkwaardigheid in de arts-patiëntrelatie streven. Verder blijkt dat vrouwelijke huisartsen meer aandacht hebben voor vrouwengezondheidszorg, psychosociale problemen en dat zij meer de nadruk leggen op preventie. Ze zien ook meer vrouwelijke patiënten met geslachtsgebonden problemen. Patiënten verkiezen meestal een arts van hetzelfde geslacht, vooral vrouwen laten die voorkeur blijken. Studiedag Vrouwelijke huisartsen mogen dan uitblinken in relatiebekwaamheid, dat zegt nog niets over hun vakbekwaamheid. In hoeverre de feminisering de gezondheidszorg beïnvloeden zal, is onderwerp van een symposium die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op dinsdag 18 september in Brussel organiseert. Minister Laurette Onkelinx geeft de aftrap om 13 uur. Na haar komen trendwatcher Nathalie Bekx, professor huisartsgeneeskunde Lieve Peremans, huisarts Anne Gillet en manager Isabella Lenarduzzi hun zegje doen. Een boeiende namiddag, waar iedereen is uitgenodigd om mee te debatteren. Marleen Finoulst, Bodytalk