De Block wil intellectuele prestaties, onderling overleg en multidisciplinaire samenwerking meer naar waarde schatten. De prijs van de gebruikte instrumenten of technologie mag dan weer geen directe invloed meer hebben op de aangerekende tarieven. Op dit moment is er volgens de minister sprake van een historisch gegroeide scheeftrekking in het voordeel van specialisten die veel scans doen of ander hoogtechnologisch materiaal gebruiken.

'Het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige'

Luc Van Gorp, voorzitter Christelijke Mutualiteit

De minister riep op Radio 1 op om extreem hoge facturen te signaleren aan het ziekenfonds. Op het kabinet-De Block waarschuwt men wel voor zwart-witdenken. Artsen verdienen immers niet de bedragen die her en der geciteerd worden en staan een deel van hun erelonen af aan het ziekenhuis waar ze werken.

De kwestie van de honoraria moet dus samen bekeken worden met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Dat is een werk van bijzonder lange adem, dat sowieso ook de volgende legislatuur nog zal doorlopen.

De Block heeft een groep academici alvast gevraagd om het dossier te bekijken en op zoek te gaan naar objectieve criteria. Die moeten leiden tot een meer evenwichtig systeem dat bovendien ook in de toekomst haalbaar blijft. In een volgende fase volgt dan overleg met de artsensyndicaten.

Tienduizend euro netto

Donderdag nog vroeg CM-voorzitter Luc Van Gorp in Het Nieuwsblad om een stevige hervorming van de gezondheidszorg. Daarbij moeten de volgens hem 'onredelijke' artsenlonen moeten sneuvelen.

'Ik vind dat iedereen in de zorg goed betaald moet worden', klinkt het. 'Maar het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige.' Veel specialisten verdienen nu vlot meer dan tienduizend euro netto per maand, een veelvoud van wat bijvoorbeeld een verpleegkundige verdient. 'Het wordt tijd dat iemand de politieke moed heeft om die kloof aan te pakken.' In het huidige regeerakkoord staat alvast dat 'onverantwoorde verschillen in vergoeding tussen de verschillende medische disciplines worden weggewerkt.'

'Via supplementen krijgen artsen extra loon, maar niemand heeft er zicht op'

Luc Van Gorp, voorzitter Christelijke Mutualiteit

De CM, het grootste ziekenfonds van het land, wil bij monde van Van Gorp de lonen ook transparanter. 'Via supplementen krijgen ze extra loon, maar daar heeft niemand zicht op.' Daarom vraagt Van Gorp een debat over de redelijkheid van die lonen.

'Vaste vergoeding per patiënt'

In augustus vertelde gezondheidseconoom Lieven Annemans al op Knack.be dat hij werkt aan een voorstel om de artsentarieven te hervormen. De gezondheidseconoom pleit ervoor om het inkomen van artsen minder van hun prestaties te laten afhangen. 'Als er per patiënt of per episode een vaste vergoeding krijgen, hebben ze geen belang meer bij extra onderzoeken en behandelingen', verduidelijkte Annemans toen.

'Een cardioloog zou dan jaarlijks een bedrag krijgen om een chronische hartpatiënt op te volgen, en een gynaecoloog zou per zwangerschap een vaste som mogen aanrekenen. Al zal een deel van hun inkomen nog altijd van prestaties afhangen, want er blijven natuurlijk onverwachte dingen gebeuren.'

'Ik hoop echt dat minister Maggie De Block (Open VLD) er oren naar zal hebben', dixit Annemans. (JVL)

De Block wil intellectuele prestaties, onderling overleg en multidisciplinaire samenwerking meer naar waarde schatten. De prijs van de gebruikte instrumenten of technologie mag dan weer geen directe invloed meer hebben op de aangerekende tarieven. Op dit moment is er volgens de minister sprake van een historisch gegroeide scheeftrekking in het voordeel van specialisten die veel scans doen of ander hoogtechnologisch materiaal gebruiken. De minister riep op Radio 1 op om extreem hoge facturen te signaleren aan het ziekenfonds. Op het kabinet-De Block waarschuwt men wel voor zwart-witdenken. Artsen verdienen immers niet de bedragen die her en der geciteerd worden en staan een deel van hun erelonen af aan het ziekenhuis waar ze werken.De kwestie van de honoraria moet dus samen bekeken worden met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Dat is een werk van bijzonder lange adem, dat sowieso ook de volgende legislatuur nog zal doorlopen. De Block heeft een groep academici alvast gevraagd om het dossier te bekijken en op zoek te gaan naar objectieve criteria. Die moeten leiden tot een meer evenwichtig systeem dat bovendien ook in de toekomst haalbaar blijft. In een volgende fase volgt dan overleg met de artsensyndicaten. Donderdag nog vroeg CM-voorzitter Luc Van Gorp in Het Nieuwsblad om een stevige hervorming van de gezondheidszorg. Daarbij moeten de volgens hem 'onredelijke' artsenlonen moeten sneuvelen. 'Ik vind dat iedereen in de zorg goed betaald moet worden', klinkt het. 'Maar het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige.' Veel specialisten verdienen nu vlot meer dan tienduizend euro netto per maand, een veelvoud van wat bijvoorbeeld een verpleegkundige verdient. 'Het wordt tijd dat iemand de politieke moed heeft om die kloof aan te pakken.' In het huidige regeerakkoord staat alvast dat 'onverantwoorde verschillen in vergoeding tussen de verschillende medische disciplines worden weggewerkt.'De CM, het grootste ziekenfonds van het land, wil bij monde van Van Gorp de lonen ook transparanter. 'Via supplementen krijgen ze extra loon, maar daar heeft niemand zicht op.' Daarom vraagt Van Gorp een debat over de redelijkheid van die lonen. In augustus vertelde gezondheidseconoom Lieven Annemans al op Knack.be dat hij werkt aan een voorstel om de artsentarieven te hervormen. De gezondheidseconoom pleit ervoor om het inkomen van artsen minder van hun prestaties te laten afhangen. 'Als er per patiënt of per episode een vaste vergoeding krijgen, hebben ze geen belang meer bij extra onderzoeken en behandelingen', verduidelijkte Annemans toen. 'Een cardioloog zou dan jaarlijks een bedrag krijgen om een chronische hartpatiënt op te volgen, en een gynaecoloog zou per zwangerschap een vaste som mogen aanrekenen. Al zal een deel van hun inkomen nog altijd van prestaties afhangen, want er blijven natuurlijk onverwachte dingen gebeuren.''Ik hoop echt dat minister Maggie De Block (Open VLD) er oren naar zal hebben', dixit Annemans. (JVL)