Op twaalf jaar tijd is het aantal alcoholintoxicaties op de spoeddiensten van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven gradueel toegenomen: van 1.260 patiënten in 2008 naar 1.911 patiënten in 2019. Dat is goed voor een toename met meer dan de helft. In een derde van de gevallen gaat het om tieners en jongeren tussen tien en 29 jaar. Even sterk vertegenwoordigd zijn mensen tussen 40 en 59 jaar. Maar vooral vijftigers zijn de afgelopen tien jaar de koplopers met het hoogste aantal opnames, en zij hebben ook de hoogste alcoholwaarden.

'Vaak gaat het om chronische drinkers', legt professor Sandra Verelst, diensthoofd spoedgevallen van UZ Leuven, uit. 'Bij tachtig procent van alle patiënten is een alcoholintoxicatie een eenmalig incident. De overige twintig procent staat in voor de helft van intoxicaties. In de tijdsspanne van onze cijfers kwamen chronische drinkers soms twee keer, maar in een extreem geval ook 46 keer opnieuw binnen op spoed. Het is frustrerend dat je steeds weer dezelfde mensen ziet terugkeren.'

Dronken patiënten hebben vaak een verhoogd toezicht nodig tijdens hun opname. 'Zeker bij het ontnuchteren kunnen patiënten onrustig worden: ze trekken hun infuus met vocht uit of proberen vroegtijdig te vertrekken. Het zorgt voor een extra belasting van het zorgpersoneel.' Die belasting is eigenlijk te vermijden, klinkt het bij de ziekenhuizen.

De Leuvense spoeddiensten volgen mensen met een alcoholvergiftiging van nabij op, en wijzen hen op de gevolgen van overmatig drinken op korte en lange termijn. Die tactiek blijkt succesvol voor het merendeel van de patiënten. 'De stijgende cijfers wijzen eens te meer op het belang van sensibiliseren. Wie jong begint met drinken, loopt een verhoogde kans om op latere leeftijd een problematische drinker te worden. We vinden het daarom van maatschappelijk belang om kinderen en jongeren te blijven wijzen op de gevaren die alcohol met zich meebrengt.'

Op twaalf jaar tijd is het aantal alcoholintoxicaties op de spoeddiensten van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven gradueel toegenomen: van 1.260 patiënten in 2008 naar 1.911 patiënten in 2019. Dat is goed voor een toename met meer dan de helft. In een derde van de gevallen gaat het om tieners en jongeren tussen tien en 29 jaar. Even sterk vertegenwoordigd zijn mensen tussen 40 en 59 jaar. Maar vooral vijftigers zijn de afgelopen tien jaar de koplopers met het hoogste aantal opnames, en zij hebben ook de hoogste alcoholwaarden. 'Vaak gaat het om chronische drinkers', legt professor Sandra Verelst, diensthoofd spoedgevallen van UZ Leuven, uit. 'Bij tachtig procent van alle patiënten is een alcoholintoxicatie een eenmalig incident. De overige twintig procent staat in voor de helft van intoxicaties. In de tijdsspanne van onze cijfers kwamen chronische drinkers soms twee keer, maar in een extreem geval ook 46 keer opnieuw binnen op spoed. Het is frustrerend dat je steeds weer dezelfde mensen ziet terugkeren.' Dronken patiënten hebben vaak een verhoogd toezicht nodig tijdens hun opname. 'Zeker bij het ontnuchteren kunnen patiënten onrustig worden: ze trekken hun infuus met vocht uit of proberen vroegtijdig te vertrekken. Het zorgt voor een extra belasting van het zorgpersoneel.' Die belasting is eigenlijk te vermijden, klinkt het bij de ziekenhuizen. De Leuvense spoeddiensten volgen mensen met een alcoholvergiftiging van nabij op, en wijzen hen op de gevolgen van overmatig drinken op korte en lange termijn. Die tactiek blijkt succesvol voor het merendeel van de patiënten. 'De stijgende cijfers wijzen eens te meer op het belang van sensibiliseren. Wie jong begint met drinken, loopt een verhoogde kans om op latere leeftijd een problematische drinker te worden. We vinden het daarom van maatschappelijk belang om kinderen en jongeren te blijven wijzen op de gevaren die alcohol met zich meebrengt.'