Onze enquête over pijn, die u afgelopen voorjaar kon invullen, heeft ons verrast. Eerst en vooral omdat zoveel mensen nagenoeg dagelijks pijn ervaren. In Europa, ook in België, kampt gemiddeld 1 op de 5 met chronische pijn. Ter vergelijking: 1 op de 10 heeft diabetes type 2. Terwijl er voor die laatste patiënten goed uitgestippelde zorgpaden bestaan, blijven pijnpatiënten vaak in de kou staan.
...