‘Cannabisrook bevat meer kankerverwekkende stoffen dan tabak’

© iStock
Joanie De Rijke
Joanie De Rijke Medewerkster Knack

In Brussel is de eerste cannabiswinkel van België geopend. Een goed idee? ‘Het debat over legaliseren heeft weinig met het product op zich te maken, maar veeleer met cultuur. Alcohol en tabak zijn cultuureigen, cannabis niet’, zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD).

Waarom wordt cannabis gezien als een opstapje naar andere drugs, terwijl het in de VS juist wordt gebruikt om mensen van hun opiatenverslaving af te helpen? (Thomas De Bonne, Gent)

MARIJS GEIRNAERT: De gateway-theorie stelt dat het gebruik van cannabis gemakkelijker leidt tot het gebruik van andere illegale drugs, als een soort toegangspoort.

Er zijn drie voorwaarden om te kunnen spreken van een gateway drug: volgorde (verband in de tijd, waarbij gebruik van een product volgt op dat van een ander), associatie (verhogen van de kans op ander druggebruik als men met cannabis begint) en oorzakelijkheid. Aan de eerste twee voorwaarden is vaak voldaan: men is begonnen met cannabis, en wil in latere fase ook andere middelen proberen. Maar oorzakelijkheid is niet vast te stellen. Bijgevolg spreken we niet van een gateway drug.

Het debat over legaliseren heeft weinig met het product op zich te maken, maar eerder met cultuur.

Hoe is het mogelijk dat men cannabis wil legaliseren terwijl men alles in het werk stelt om tabak te diaboliseren? Cannabis is net als tabak afkomstig van een gedroogde plant. De rook ervan bevat dus ongeveer dezelfde kankerverwekkende stoffen. (Paul Waumans, Hasselt)

GEIRNAERT: Cannabis is geen onschuldig product. Omdat cannabis vooral wordt gerookt en in onze regio veelal wordt gemengd met tabak, zijn er heel wat schadelijke effecten op de longen en luchtwegen als gevolg van het roken. Het is inderdaad een vreemde vaststelling dat bijna iedereen het erover eens is dat je beter niet kunt roken, terwijl dat ook opgaat voor cannabis roken.

Het is niet vanzelfsprekend om producten met elkaar te vergelijken en je af te vragen of tabak gevaarlijker is dan wiet. Niet alleen het product op zich bepaalt de risico’s van gebruik, maar ook de kenmerken van de gebruiker, zoals zijn leeftijd, psychische kwetsbaarheid en de context van gebruik. Dat geldt voor alle drugs. Het is de combinatie van de verschillende factoren die het risico op negatieve gevolgen bepaalt.

Het debat over legaliseren heeft weinig met het product op zich te maken, maar eerder met cultuur. Alcohol en tabak zijn cultuureigen drugs, we zijn die meer gewoon en kijken er doorgaans anders naar. Maar moet je iemand op grond van zijn druggebruik criminaliseren? We denken dat de huidige wetgeving (waarin cannabis illegaal is) niet goed is voor de volksgezondheid. Integendeel: vaak heeft het een negatief effect, omdat het nog meer stigmatiseert en criminaliseert.

De stof CBD zou alleen kalmerend werken. Je wordt er niet high van zoals van THC. Is CBD dan niet verslavend? Wat doet het precies? (Guy Ryckaert, Aalst)

GEIRNAERT: Cannabis bevat verschillende stoffen: naast THC ook CBD, CBG en CBN. De psychoactieve stoffen zijn niet homogeen over de plant verdeeld. Cannabis bevat dus altijd een combinatie van deze stoffen. Over de werking van de afzonderlijke delen kan ik me niet uitspreken.

VRAAG VAN DE WEEK

Is cannabis minder verslavend dan alcohol? (Herman Content, Wondelgem)

GEIRNAERT: Voor alle drugs geldt dat niet alle gebruik tot afhankelijkheid en verslaving leidt. Bij cannabis zijn er risico’s op de korte en de lange termijn. Op korte termijn heeft cannabis effect op het gedrag, op gevoelens, concentratie en vaardigheden zoals studeren of autorijden. In uitzonderlijke gevallen kan het een acute psychose uitlokken.

Op lange termijn (bij regelmatig gebruik) hangt het grootste gezondheidsrisico samen met het inhaleren van de cannabisrook. Cannabisrook bevat meer kankerverwekkende stoffen dan tabak. Wie cannabis rookt met tabak, kan ook verslaafd raken aan nicotine. Daarnaast kan langdurig en veelvuldig cannabisgebruik het concentratievermogen, het geheugen en de leerprestaties verminderen. Er is een verband tussen cannabisgebruik en psychotische stoornissen, al is dat verband niet oorzakelijk.

Partner Content