Kinderen die op jonge leeftijd en met vaste regelmaat sporten na school, zullen later meer discipline aan de dag leggen in klasverband. Tot dat besluit komt een nieuwe studie onder leiding van Linda Pagani van de Universiteit van Montreal en het kinderziekenhuis CHU Sainte-Justine.

Regels en verantwoordelijkheid

De onderzoekster volgde ouders en leerkrachten van 2.694 kinderen van in de laatste kleuterklas tot en met het vierde leerjaar. "Tegen de tijd dat de kinderen in de vierde klas zaten was duidelijk zichtbaar dat zij die regelmatig sporten volgens een gestructureerd schema, beter zijn in het volgen van instructies en ook beter hun aandacht kunnen bewaren in de klas", zegt Pagani.

"Blijkbaar is er iets specifieks aan een sportomgeving zoals het behoren tot een team of het allemaal samen nastreven van een gemeenschappelijk doel dat maakt dat sportende kinderen het belang inzien van het volgen van regels en het respecteren van verantwoordelijkheden."

Teamsport bevordert zelfregulering

Pagani en haar team analyseerden de gegevens van de zes- tot tienjarigen en elimineerden zaken die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden zoals fysieke fitheid en cognitieve vaardigheden van de kinderen, de opleiding van de moeder, en hoe goed het gezin over het algemeen functioneerde.

"Kinderen die betrokken waren bij teamsporten op het moment dat ze nog in de kleuterschool zaten, hadden niet alleen meer kans om nog te sporten op latere leeftijd, maar scoorden ook hoger op het vlak van zelfregulering tegen de tijd dat ze de vierde klas bereikten", zegt Pagani.

De onderzoekers geloven sterk dat sporten en vaardigheden zoals concentratie en aandacht hand in hand gaan.

Obesitas en schooluitval samen aanpakken

Ze hopen dat hun bevindingen ertoe zullen leiden dat meer kinderen aangezet worden om te sporten en op die manier twee maatschappelijke problemen in een klap worden aangepakt: de alarmerende cijfers rond obesitas bij kinderen en het toenemende probleem van schooluitval bij jongeren.

In het reguliere onderwijs in Vlaanderen verlaat 12 procent of één jongere op de acht zijn of haar school zonder diploma. Schoolmoeheid is bij 21 procent van die schoolverlaters de belangrijkste reden. Op de tweede plaats komt stoppen na het behalen van een C-attest (19 procent) gevolgd door motivatieproblemen om te studeren (11 procent).

Door gericht overheidsbeleid om schooluitval te beperken kon Nederland de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren op tien jaar tijd doen dalen van 5,5 naar 1,9 procent. (IPS)

Kinderen die op jonge leeftijd en met vaste regelmaat sporten na school, zullen later meer discipline aan de dag leggen in klasverband. Tot dat besluit komt een nieuwe studie onder leiding van Linda Pagani van de Universiteit van Montreal en het kinderziekenhuis CHU Sainte-Justine.De onderzoekster volgde ouders en leerkrachten van 2.694 kinderen van in de laatste kleuterklas tot en met het vierde leerjaar. "Tegen de tijd dat de kinderen in de vierde klas zaten was duidelijk zichtbaar dat zij die regelmatig sporten volgens een gestructureerd schema, beter zijn in het volgen van instructies en ook beter hun aandacht kunnen bewaren in de klas", zegt Pagani."Blijkbaar is er iets specifieks aan een sportomgeving zoals het behoren tot een team of het allemaal samen nastreven van een gemeenschappelijk doel dat maakt dat sportende kinderen het belang inzien van het volgen van regels en het respecteren van verantwoordelijkheden."Pagani en haar team analyseerden de gegevens van de zes- tot tienjarigen en elimineerden zaken die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden zoals fysieke fitheid en cognitieve vaardigheden van de kinderen, de opleiding van de moeder, en hoe goed het gezin over het algemeen functioneerde."Kinderen die betrokken waren bij teamsporten op het moment dat ze nog in de kleuterschool zaten, hadden niet alleen meer kans om nog te sporten op latere leeftijd, maar scoorden ook hoger op het vlak van zelfregulering tegen de tijd dat ze de vierde klas bereikten", zegt Pagani.De onderzoekers geloven sterk dat sporten en vaardigheden zoals concentratie en aandacht hand in hand gaan.Ze hopen dat hun bevindingen ertoe zullen leiden dat meer kinderen aangezet worden om te sporten en op die manier twee maatschappelijke problemen in een klap worden aangepakt: de alarmerende cijfers rond obesitas bij kinderen en het toenemende probleem van schooluitval bij jongeren.In het reguliere onderwijs in Vlaanderen verlaat 12 procent of één jongere op de acht zijn of haar school zonder diploma. Schoolmoeheid is bij 21 procent van die schoolverlaters de belangrijkste reden. Op de tweede plaats komt stoppen na het behalen van een C-attest (19 procent) gevolgd door motivatieproblemen om te studeren (11 procent).Door gericht overheidsbeleid om schooluitval te beperken kon Nederland de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren op tien jaar tijd doen dalen van 5,5 naar 1,9 procent. (IPS)