In 2018 bedroeg het begrote budget voor geneesmiddelen 4,1 miljard euro. Tijdens een vergadering van het Verzekeringscomité van het Riziv bleek dat het tekort 392 miljoen euro bedraagt. 'Nieuw is het niet. Ook de voorbije jaren waren er telkens opnieuw overschrijdingen: 267 miljoen euro in 2017, 184 miljoen euro in 2016 en 225 miljoen euro in 2015. Op vier jaar tijd is er op die manier meer dan één miljard euro meer uitgegeven dan begroot', aldus Van Gorp.

Nochtans had minister Maggie De Block een pact afgesloten met de farmasector. Dat voorzag in een jaarlijkse groei van het geneesmiddelenbudget met 0,5 procent. Tussen 2015 en 2018 stegen de netto uitgaven voor geneesmiddelen echter met 9,3 procent, een pak meer dan de voorziene 1,5 procent.

'De voornaamste oorzaak is de golf aan nieuwe geneesmiddelen die ontwikkeld worden, onder meer voor de behandeling van kanker. Daar hangt vaak een hoog prijskaartje aan vast. De voorbije jaren is een aantal mechanismen in stelling gebracht om nieuwe geneesmiddelen sneller op de markt te brengen, wat een zware impact heeft op de uitgaven.'

Van Gorp merkt op dat niet elk nieuw geneesmiddel innovatief is. 'Er zijn er ook die geen of weinig therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van al beschikbare behandelingen. Maar ondertussen betalen we er wel een hoge prijs voor (...) De evolutie naar het steeds sneller op de markt brengen van geneesmiddelen is een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Door de procedures te versnellen, bestaat het gevaar dat patiënten blootgesteld worden aan minder grondig geteste geneesmiddelen.'

CM klaagt ook het gebrek aan transparantie van de geneesmiddelensector aan. 'We weten niet hoeveel het gekost heeft om een geneesmiddel te ontwikkelen, noch wat de reële productiekost is. We stellen ons de vraag of de prijzen voor nieuwe geneesmiddelen altijd te verantwoorden zijn.'

In 2018 bedroeg het begrote budget voor geneesmiddelen 4,1 miljard euro. Tijdens een vergadering van het Verzekeringscomité van het Riziv bleek dat het tekort 392 miljoen euro bedraagt. 'Nieuw is het niet. Ook de voorbije jaren waren er telkens opnieuw overschrijdingen: 267 miljoen euro in 2017, 184 miljoen euro in 2016 en 225 miljoen euro in 2015. Op vier jaar tijd is er op die manier meer dan één miljard euro meer uitgegeven dan begroot', aldus Van Gorp. Nochtans had minister Maggie De Block een pact afgesloten met de farmasector. Dat voorzag in een jaarlijkse groei van het geneesmiddelenbudget met 0,5 procent. Tussen 2015 en 2018 stegen de netto uitgaven voor geneesmiddelen echter met 9,3 procent, een pak meer dan de voorziene 1,5 procent. 'De voornaamste oorzaak is de golf aan nieuwe geneesmiddelen die ontwikkeld worden, onder meer voor de behandeling van kanker. Daar hangt vaak een hoog prijskaartje aan vast. De voorbije jaren is een aantal mechanismen in stelling gebracht om nieuwe geneesmiddelen sneller op de markt te brengen, wat een zware impact heeft op de uitgaven.' Van Gorp merkt op dat niet elk nieuw geneesmiddel innovatief is. 'Er zijn er ook die geen of weinig therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van al beschikbare behandelingen. Maar ondertussen betalen we er wel een hoge prijs voor (...) De evolutie naar het steeds sneller op de markt brengen van geneesmiddelen is een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Door de procedures te versnellen, bestaat het gevaar dat patiënten blootgesteld worden aan minder grondig geteste geneesmiddelen.' CM klaagt ook het gebrek aan transparantie van de geneesmiddelensector aan. 'We weten niet hoeveel het gekost heeft om een geneesmiddel te ontwikkelen, noch wat de reële productiekost is. We stellen ons de vraag of de prijzen voor nieuwe geneesmiddelen altijd te verantwoorden zijn.'