'Een doorsnee hersennetwerk linkt ontwikkeling, veroudering en vatbaarheid voor ziekte', luidt de titel van de paper die in het magazine PNAS verscheen. Wetenschappers stellen er dat het abnormale patroon in de hersenen dat aan schizofrenie en alzheimer gelinkt wordt, gelijkaardig is voor beide aandoeningen. Hoewel de eerste zich vroeg in de levensloop ontwikkelt en de laatste geassocieerd wordt met ouderdom.

'Veranderingen in brein voorkomen'

Een ding is zeker, onze hersenen hebben een zwakke plek voor alzheimer en schizofrenie. De betreffende zone van ons brein begint zich pas laat tijdens de adolescentie te ontwikkelen en takelt vroeg af bij het ouder worden.

Vandaag is het voor dokters moeilijk te voorspellen wie alzheimer of schizofrenie zou ontwikkelen. Maar, zo meldt Britse omroep BBC, de bevindingen van de Britse wetenschappers lijken de mogelijkheid te bieden sneller te bepalen wie risico loopt. Toch waarschuwen de onderzoekers dat er 'heel wat meer research gedaan moet worden om de ontdekkingen bruikbaar te maken in het ziekenhuis'.

'Momenteel is het moeilijk om uit te maken wie schizofrenie zal ontwikkelen. De studie brengt ons echter een stap dichter naar het maken van een voorspelling zodat patiënten in de toekomst beter gerichte behandelingen kunnen krijgen', zegt Michael Bloomfield van University College London op de website van de Britse omroep. 'We kunnen zo mogelijk ook een manier vinden om de veranderingen in het brein te voorkomen.'

Schizofrenie of 'voortijdige dementie'

De studie werd gevoerd door een team van de Medical Research Council aan de hand van MRI-hersenscans bij 484 gezonde vrijwilligers tussen de 8 en de 85 jaar oud. Zo werd nagegaan hoe het brein op een natuurlijke manier verandert naargelang mensen ouder worden.

De beelden onthulden een doorsnee patroon: die delen van de hersenen die zich het laatst ontwikkelden, waren de eerste die aan ouderdom gerelateerde achteruitgang vertoonden.

De geïdentificeerde zones - een netwerk van zenuwcellen of grijze stof - coördineren belangrijke informatie afkomstig van de verschillende zintuigen, zoals zicht en geluid.

Toen de onderzoekers scans van alzheimerpatiënten vergeleken met die van patiënten met schizofrenie, ontdekten ze dat dezelfde zones aangetast waren. Hun bevindingen passen in het plaatje van wat andere experten eerder vermoedden: hoewel alzheimer en schizofrenie ver uit elkaar liggen, is er toch een verband tussen beide.

'Ooit werd schizofrenie door dokters 'premature dementie' genoemd', verklaart auteur van het MRC Hugh Perry aan BBC. 'Maar tot nu hadden we geen duidelijk bewijs dat aantoonde hoe dezelfde delen van het brein geassocieerd kunnen worden met twee sterk verschillende aandoeningen. Deze grootschalige en gedetailleerde studie levert een belangrijke en eerder ontbrekende link tussen ontwikkeling, veroudering en ziekteprocessen in de hersenen.'

Perry: 'Het onderzoek brengt belangrijke thema's aan het licht, over mogelijke genetische en milieu gerelateerde factoren die vroeg in ons leven een invloed kunnen hebben met levenslange consequenties als gevolg. Hoe meer we over deze ingewikkelde ziektes kunnen te weten komen, hoe beter we patiënten en hun familie zullen kunnen helpen.'

'Een doorsnee hersennetwerk linkt ontwikkeling, veroudering en vatbaarheid voor ziekte', luidt de titel van de paper die in het magazine PNAS verscheen. Wetenschappers stellen er dat het abnormale patroon in de hersenen dat aan schizofrenie en alzheimer gelinkt wordt, gelijkaardig is voor beide aandoeningen. Hoewel de eerste zich vroeg in de levensloop ontwikkelt en de laatste geassocieerd wordt met ouderdom.Een ding is zeker, onze hersenen hebben een zwakke plek voor alzheimer en schizofrenie. De betreffende zone van ons brein begint zich pas laat tijdens de adolescentie te ontwikkelen en takelt vroeg af bij het ouder worden.Vandaag is het voor dokters moeilijk te voorspellen wie alzheimer of schizofrenie zou ontwikkelen. Maar, zo meldt Britse omroep BBC, de bevindingen van de Britse wetenschappers lijken de mogelijkheid te bieden sneller te bepalen wie risico loopt. Toch waarschuwen de onderzoekers dat er 'heel wat meer research gedaan moet worden om de ontdekkingen bruikbaar te maken in het ziekenhuis'.'Momenteel is het moeilijk om uit te maken wie schizofrenie zal ontwikkelen. De studie brengt ons echter een stap dichter naar het maken van een voorspelling zodat patiënten in de toekomst beter gerichte behandelingen kunnen krijgen', zegt Michael Bloomfield van University College London op de website van de Britse omroep. 'We kunnen zo mogelijk ook een manier vinden om de veranderingen in het brein te voorkomen.'De studie werd gevoerd door een team van de Medical Research Council aan de hand van MRI-hersenscans bij 484 gezonde vrijwilligers tussen de 8 en de 85 jaar oud. Zo werd nagegaan hoe het brein op een natuurlijke manier verandert naargelang mensen ouder worden.De beelden onthulden een doorsnee patroon: die delen van de hersenen die zich het laatst ontwikkelden, waren de eerste die aan ouderdom gerelateerde achteruitgang vertoonden.De geïdentificeerde zones - een netwerk van zenuwcellen of grijze stof - coördineren belangrijke informatie afkomstig van de verschillende zintuigen, zoals zicht en geluid.Toen de onderzoekers scans van alzheimerpatiënten vergeleken met die van patiënten met schizofrenie, ontdekten ze dat dezelfde zones aangetast waren. Hun bevindingen passen in het plaatje van wat andere experten eerder vermoedden: hoewel alzheimer en schizofrenie ver uit elkaar liggen, is er toch een verband tussen beide.'Ooit werd schizofrenie door dokters 'premature dementie' genoemd', verklaart auteur van het MRC Hugh Perry aan BBC. 'Maar tot nu hadden we geen duidelijk bewijs dat aantoonde hoe dezelfde delen van het brein geassocieerd kunnen worden met twee sterk verschillende aandoeningen. Deze grootschalige en gedetailleerde studie levert een belangrijke en eerder ontbrekende link tussen ontwikkeling, veroudering en ziekteprocessen in de hersenen.'Perry: 'Het onderzoek brengt belangrijke thema's aan het licht, over mogelijke genetische en milieu gerelateerde factoren die vroeg in ons leven een invloed kunnen hebben met levenslange consequenties als gevolg. Hoe meer we over deze ingewikkelde ziektes kunnen te weten komen, hoe beter we patiënten en hun familie zullen kunnen helpen.'