Voor de studie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) werden 80.967 stalen op sporen van 685 pesticiden onderzocht. Het voedsel, zowel grondstoffen als verwerkt voedsel, werd verzameld in 29 Europese landen.

In 45 pct van de geteste voedselstalen zaten sporen van pesticiden, de grenswaarden werden in 97 pct van de stalen niet overschreden. In anderhalf procent van de stalen was er echter een overschrijding, wat leidde tot juridische of administratieve sancties tegenover de producenten. In meer dan een kwart van het onderzochte voedsel zaten ook sporen van meerdere pesticiden.

Een nulwaarde is de enige grens die vanuit het oogpunt van voedselveiligheid gehanteerd zou mogen worden.

Het Europees Milieuagentschap zegt de maximumwaarden regelmatig te herzien omdat nieuw onderzoek uitwijst dat die grenswaarden te theoretisch vastgesteld zijn. Een nulwaarde is de enige grens die vanuit het oogpunt van voedselveiligheid gehanteerd zou mogen worden, aldus nog het milieuagentschap.

In ons land werden door het FAVV 3.571 stalen onderzocht, dubbel zoveel als het Europees gemiddelde berekend per 100.000 inwoners. Bij ruim vier op de tien stalen ging het om binnenlands voedsel, bij 20 pct om geïmporteerd voedsel uit Europese landen en de rest kwam uit andere landen. Ons land slaagt er overigens in om, samen met Frankrijk, het op één na (499) hoogste aantal pesticiden op te sporen. Gemiddeld werd elk staal op de aanwezigheid van 276 pesticiden onderzocht. In 54,6 pct van de gevallen werden geen residuen gevonden, in 1,6 pct van de gevallen werd een grenswaarde overschreden.

Ook pesticiden in bio-producten

In haar rapport zegt het EFSA dat in 717 (15,5 pct) van de 4.620 onderzochte bio-producten sporen van pesticiden ontdekt werden, binnen de wettelijke normen op 0,8 pct van de stalen na. Het gaat grotendeels om toegelaten pesticiden voor de biologische landbouw, maar het kan ook gaan om sporen die veroorzaakt zijn door luchtvervuiling of niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van pesticiden en een natuurlijke oorsprong hebben.

BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding, verduidelijkt dat biologische landbouwers geen chemisch-synthetische pesticiden gebruiken en wijst erop dat biologische producten veel minder residuen bevatten, waarbij het telkens gaat om middelen die toegelaten worden in de biologische productie.

De sectororganisatie herinnert ook dat bio veel meer is dan het weglaten van pesticiden. "Het is in de eerste plaats een duurzame landbouwmethode gericht op het creëren van een agro-ecologisch systeem dat zichzelf voortdurend voedt en instaat voor een goede bodemvruchtbaarheid met veel bodemleven en humus waardoor geen kunstmest nodig is en de ziektedruk verkleint." (Belga/TE)

Voor de studie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) werden 80.967 stalen op sporen van 685 pesticiden onderzocht. Het voedsel, zowel grondstoffen als verwerkt voedsel, werd verzameld in 29 Europese landen. In 45 pct van de geteste voedselstalen zaten sporen van pesticiden, de grenswaarden werden in 97 pct van de stalen niet overschreden. In anderhalf procent van de stalen was er echter een overschrijding, wat leidde tot juridische of administratieve sancties tegenover de producenten. In meer dan een kwart van het onderzochte voedsel zaten ook sporen van meerdere pesticiden.Het Europees Milieuagentschap zegt de maximumwaarden regelmatig te herzien omdat nieuw onderzoek uitwijst dat die grenswaarden te theoretisch vastgesteld zijn. Een nulwaarde is de enige grens die vanuit het oogpunt van voedselveiligheid gehanteerd zou mogen worden, aldus nog het milieuagentschap.In ons land werden door het FAVV 3.571 stalen onderzocht, dubbel zoveel als het Europees gemiddelde berekend per 100.000 inwoners. Bij ruim vier op de tien stalen ging het om binnenlands voedsel, bij 20 pct om geïmporteerd voedsel uit Europese landen en de rest kwam uit andere landen. Ons land slaagt er overigens in om, samen met Frankrijk, het op één na (499) hoogste aantal pesticiden op te sporen. Gemiddeld werd elk staal op de aanwezigheid van 276 pesticiden onderzocht. In 54,6 pct van de gevallen werden geen residuen gevonden, in 1,6 pct van de gevallen werd een grenswaarde overschreden. In haar rapport zegt het EFSA dat in 717 (15,5 pct) van de 4.620 onderzochte bio-producten sporen van pesticiden ontdekt werden, binnen de wettelijke normen op 0,8 pct van de stalen na. Het gaat grotendeels om toegelaten pesticiden voor de biologische landbouw, maar het kan ook gaan om sporen die veroorzaakt zijn door luchtvervuiling of niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van pesticiden en een natuurlijke oorsprong hebben. BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding, verduidelijkt dat biologische landbouwers geen chemisch-synthetische pesticiden gebruiken en wijst erop dat biologische producten veel minder residuen bevatten, waarbij het telkens gaat om middelen die toegelaten worden in de biologische productie. De sectororganisatie herinnert ook dat bio veel meer is dan het weglaten van pesticiden. "Het is in de eerste plaats een duurzame landbouwmethode gericht op het creëren van een agro-ecologisch systeem dat zichzelf voortdurend voedt en instaat voor een goede bodemvruchtbaarheid met veel bodemleven en humus waardoor geen kunstmest nodig is en de ziektedruk verkleint." (Belga/TE)