Onderzoekers van PSE Healthy Energy, de Unversiteit van Californië (Berkeley) en het Harvey Mudd College brachten voor het eerst in kaart hoeveel mensen op zo'n korte afstand van olie- en gasbronnen in de VS wonen.

Uit eerder onderzoek bleek dat actieve olie- en gasbronnen de lucht, het oppervlaktewater, grondwater en de bodem vervuilen. Daarnaast veroorzaken ze licht- en lawaaioverlast. Mensen die binnen een afstand van 1,6 kilometer van zo'n bron wonen, lopen een hoger risico op gezondheidsproblemen.

Schaliegas

'Onze studie was erop gericht duidelijk te krijgen hoeveel mensen te maken hebben met dit verhoogde risico door blootstelling aan vervuilende stoffen als gevolg van olie- en gaswinning', zegt Eliza Czolowski, onderzoeker bij PSE.

In West-Virginia wonen de meeste mensen dicht bij een actieve olie- of gasbron, ongeveer 50 procent van de bevolking. Oklahoma volgt als tweede, met 47 procent. Ongeveer een kwart van de inwoners van Ohio, 24 procent, woont in de directe omgeving van een bron. Texas voert in absolute getallen de lijst aan, met 4,5 miljoen mensen die dichtbij een olie- of gasbron leven.

Veel vervuilende stoffen, zoals benzeen, formaldehyde en fijnstof komen bij zowel conventionele als onconventionele technieken vrij.

De onderzoekers keken naar zowel conventionele olie- en gasbronnen, als naar schaliegas en -olie. In het laatste geval wordt met zand, water en chemicaliën olie of gas losgemaakt uit rotsformaties. 'Ondanks de verschillen in productietechniek, kunnen de risico's erg op elkaar lijken', stelt Czolowski. Veel vervuilende stoffen, zoals benzeen, formaldehyde en fijnstof komen bij zowel conventionele als onconventionele technieken vrij.

De studie is gepubliceerd in Environmental Health Perspectives.

Onderzoekers van PSE Healthy Energy, de Unversiteit van Californië (Berkeley) en het Harvey Mudd College brachten voor het eerst in kaart hoeveel mensen op zo'n korte afstand van olie- en gasbronnen in de VS wonen.Uit eerder onderzoek bleek dat actieve olie- en gasbronnen de lucht, het oppervlaktewater, grondwater en de bodem vervuilen. Daarnaast veroorzaken ze licht- en lawaaioverlast. Mensen die binnen een afstand van 1,6 kilometer van zo'n bron wonen, lopen een hoger risico op gezondheidsproblemen.'Onze studie was erop gericht duidelijk te krijgen hoeveel mensen te maken hebben met dit verhoogde risico door blootstelling aan vervuilende stoffen als gevolg van olie- en gaswinning', zegt Eliza Czolowski, onderzoeker bij PSE.In West-Virginia wonen de meeste mensen dicht bij een actieve olie- of gasbron, ongeveer 50 procent van de bevolking. Oklahoma volgt als tweede, met 47 procent. Ongeveer een kwart van de inwoners van Ohio, 24 procent, woont in de directe omgeving van een bron. Texas voert in absolute getallen de lijst aan, met 4,5 miljoen mensen die dichtbij een olie- of gasbron leven.De onderzoekers keken naar zowel conventionele olie- en gasbronnen, als naar schaliegas en -olie. In het laatste geval wordt met zand, water en chemicaliën olie of gas losgemaakt uit rotsformaties. 'Ondanks de verschillen in productietechniek, kunnen de risico's erg op elkaar lijken', stelt Czolowski. Veel vervuilende stoffen, zoals benzeen, formaldehyde en fijnstof komen bij zowel conventionele als onconventionele technieken vrij.De studie is gepubliceerd in Environmental Health Perspectives.