Apothekers willen niet dat hun kind ook apotheker wordt

De grote meerderheid van apothekers zou het een goed idee vinden dat er een steunfonds wordt opgericht voor apotheken die sluiten en waar geen overnemer voor gevonden wordt. © Belga
Désirée De Poot

Bijna zeven op de tien apothekers zeggen dat ze hun kinderen niet zullen adviseren om hetzelfde beroep uit te oefenen.

Dat blijkt uit een enquête van het vakblad ‘de Apotheker’ bij 200 apothekers. Meer nog: 79% van de Franstalige en 56% Nederlandstalige apothekers zou hun kroost gewoon aanraden om voor een ander beroep dan apotheker te kiezen.

Er beweegt heel wat in de apothekerswereld: door allerlei beslissingen van de overheid zien de apothekers niet alleen hun taak veranderen, maar ook hun inkomsten. 87% van de apothekers heeft dan ook schrik voor de toekomst en hun pensioen en 74% vreest dat er, door alle besparingsmaatregelen, ontslagen zullen vallen. Bijna 8 op de tien Franstalige en meer dan 6 op de tien Nederlandstalige apothekers zouden het dan ook een goed idee vinden dat er een steunfonds wordt opgericht voor apotheken die sluiten en waar geen overnemer voor gevonden wordt.

Ook de patiënt krijgt het steeds moeilijker, stellen de apothekers vast. Zowat 79% van de apothekers wordt vaker dan vroeger geconfronteerd met patiënten die geneesmiddelen in hun medicatielijstje schrappen. Toch pleit een grote meerderheid van de apothekers om de patiënt meer te responsabiliseren door hem, bijvoorbeeld, altijd remgeld te doen betalen. Volgens Lieven Zwaenepoel van de overkoepelende apothekersvereniging APB zal dat een vrome wens blijven, maar werkt dat niet.

Ook de patiënt krijgt het steeds moeilijker, stellen de apothekers vast.

De geneesmiddelenmarkt is de afgelopen jaren door de komst van de generieke producten alsmaar groter geworden. Maar liefst 98 % van de apothekers pleit er dan ook voor om meer te mogen substitueren. In dat geval mag de apotheker de patiënt een identieke molecule geven van een ander merk dan het merk dat de arts heeft voorgeschreven.

Dat de apotheker van om de hoek geen voorstander is van online apotheken, ligt voor de hand. Volgens de ondervraagde apothekers is de wetgeving op online-apotheken nu niet streng genoeg. 92% pleit dan ook voor een verstrenging van de wetgeving. Slechts 13% vindt dat de patiënt ook online voorschriftplichtige geneesmiddelen zou mogen bestellen en laten afleveren. Vorige week nog liet minister van VolksgezondheidMaggie De Block verstaan dat ze – voorlopig – absoluut niet van plan is om de online-apotheken daarin tegemoet te treden.

De apothekers zijn wel klaar voor een bredere invulling van hun taak, iets waar minister De Block heel sterk op aanstuurt. De apotheker is niet alleen de referentiepersoon voor geneesmiddelen, maar hij wordt ook een gezondheidscoach die preventief werkt, de patiënt begeleidt en opvolgt. Uit de enquête blijkt dat hij die evolutie wel ziet zitten, maar dat hij er ook erkend voor wil worden.

Partner Content