"Sinds begin dit jaar zijn we zeer ernstig met de overheid aan het overleggen om tot een Meerjarenkader voor de apothekers te komen. Twee weken geleden nog zei minister De Block dat ze zou wachten met dat Meerjarenkader tot nà de begrotingsronde. We hebben nu gezien tot wat die leidt, en we vinden de maatregelen die de apothekers, en daarmee ook de patiënten, treffen, onaanvaardbaar. Deze begroting maakt meteen een einde aan alle akkoorden die er zijn gemaakt." Dat zeggen Lieven Zwaenepoel (APB) en Hilde Deneyer (VAN). In een zelden geziene eensgezindheid voeren APB en Ophaco - de twee belangenorganisaties van apothekers - vanaf volgende week actie.
...