'Het heeft veel te lang geduurd, maar kinderen zullen niet langer voedsel eten dat een pesticide bevat dat verstandelijke leerstoornissen veroorzaakt. Chloorpyrifos zal eindelijk uit onze groenten en fruit verdwijnen', zegt Patti Goldman van de Amerikaanse ngo Earthjustice.

De drukkingsgroep was een van de eisers in de vele rechtszaken tegen het gebruik van de chemische stof. Eerder deze maand publiceerde de organisatie een rapport dat het wijdverbreide gebruik van chloorpyrifos in de Verenigde Staten in kaart brengt. Het toont aan hoe Amerikanen worden blootgesteld aan dit pesticide via drinkwater, voedsel en luchtdeeltjes.

Gevaar verzwegen

Chloorpyrifos wordt gebruikt op gewassen zoals sojabonen, fruit- en notenbomen, broccoli en bloemkool. De stof wordt al decennialang in verband gebracht met mogelijke hersenbeschadiging bij kinderen en foetussen die kunnen leiden tot een verminderd IQ, geheugenverlies en aandachtsstoornissen. In de Europese Unie is het gebruik van Chloorpyrifos verboden sinds februari 2020.

In de VS werd het gebruik steeds strenger gereguleerd onder president Barack Obama. De regering-Trump draaide die regelgeving echter terug, waardoor het opnieuw kon gebruikt worden in de landbouw. Dat gaf aanleiding tot verschillende rechtszaken door onder meer landbouwvakbonden.

Een rechtbank beval het Environmental Protection Agency (EPA) in april om snel te bepalen of het pesticide veilig is dan wel verboden moet worden. Woensdag besloot EPA om de stof te verbieden in de voedselsector. Het mag wel nog gebruikt worden in andere contexten, zoals insectenbestrijding.

De schadelijke stof werd in 1965 ontwikkeld door chemiereus Dow Chemical, en werd en masse gebruikt in de jaren 90. In 1995 werd Dow zwaar beboet omdat het consumenten misleid had over het potentieel gevaar van het pesticide.

'Het heeft veel te lang geduurd, maar kinderen zullen niet langer voedsel eten dat een pesticide bevat dat verstandelijke leerstoornissen veroorzaakt. Chloorpyrifos zal eindelijk uit onze groenten en fruit verdwijnen', zegt Patti Goldman van de Amerikaanse ngo Earthjustice.De drukkingsgroep was een van de eisers in de vele rechtszaken tegen het gebruik van de chemische stof. Eerder deze maand publiceerde de organisatie een rapport dat het wijdverbreide gebruik van chloorpyrifos in de Verenigde Staten in kaart brengt. Het toont aan hoe Amerikanen worden blootgesteld aan dit pesticide via drinkwater, voedsel en luchtdeeltjes.Chloorpyrifos wordt gebruikt op gewassen zoals sojabonen, fruit- en notenbomen, broccoli en bloemkool. De stof wordt al decennialang in verband gebracht met mogelijke hersenbeschadiging bij kinderen en foetussen die kunnen leiden tot een verminderd IQ, geheugenverlies en aandachtsstoornissen. In de Europese Unie is het gebruik van Chloorpyrifos verboden sinds februari 2020.In de VS werd het gebruik steeds strenger gereguleerd onder president Barack Obama. De regering-Trump draaide die regelgeving echter terug, waardoor het opnieuw kon gebruikt worden in de landbouw. Dat gaf aanleiding tot verschillende rechtszaken door onder meer landbouwvakbonden.Een rechtbank beval het Environmental Protection Agency (EPA) in april om snel te bepalen of het pesticide veilig is dan wel verboden moet worden. Woensdag besloot EPA om de stof te verbieden in de voedselsector. Het mag wel nog gebruikt worden in andere contexten, zoals insectenbestrijding.De schadelijke stof werd in 1965 ontwikkeld door chemiereus Dow Chemical, en werd en masse gebruikt in de jaren 90. In 1995 werd Dow zwaar beboet omdat het consumenten misleid had over het potentieel gevaar van het pesticide.