De manifestanten eisen dat abortus volledig uit het strafrecht wordt gehaald en een recht wordt. 'We eisen dat een zwangere vrouw in alle vrijheid zou kunnen kiezen om haar zwangerschap al of niet tot het einde te volbrengen', klinkt het. 'De wet moet het recht van de vrouw erkennen om zelf te beslissen of ze kinderen wil, wanneer en met wie.'

Abortus is in België nog steeds een misdrijf en is enkel onder strikte voorwaarden toegelaten. Het federaal parlement moet zich binnenkort buigen over een wetsvoorstel van de meerderheid dat de artikelen over abortus uit het strafwetboek haalt en in een specifieke wet giet. Abortus blijft daarbij mogelijk voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve bij dringende medische redenen. Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de gezondheid van de vrouw ernstig in gevaar is of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal.

'Dat wetsvoorstel wordt voorgesteld als een depenalisatie van abortus maar verandert eigenlijk helemaal niets', zeggen de betoogsters. 'Vrouwen blijven gecrriminaliseerd en dezelfde paternalistische en gedateerde voorwaarden blijven van kracht. Wij eisen een uitbreiding van de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, en vooral, een echte depenalisering. In Frankrijk en Luxemburg is abortus al een recht, hier moet dat ook kunnen. De vrouwen van ons land zijn volwaardige burgers, zij hebben het recht zelf te beslissen of ze hun zwangerschap voortzetten of niet.'

Een aantal betoogsters had zich verkleed zoals de "handmaidens" uit de televisiserie en het boek van Margaret Atwood, anderen droegen heksenhoeden, een verwijzing naar de "wijze vrouwen" uit de middeleeuwen die toen al zwangerschapsonderbrekingen uitvoerden.

De manifestanten eisen dat abortus volledig uit het strafrecht wordt gehaald en een recht wordt. 'We eisen dat een zwangere vrouw in alle vrijheid zou kunnen kiezen om haar zwangerschap al of niet tot het einde te volbrengen', klinkt het. 'De wet moet het recht van de vrouw erkennen om zelf te beslissen of ze kinderen wil, wanneer en met wie.'Abortus is in België nog steeds een misdrijf en is enkel onder strikte voorwaarden toegelaten. Het federaal parlement moet zich binnenkort buigen over een wetsvoorstel van de meerderheid dat de artikelen over abortus uit het strafwetboek haalt en in een specifieke wet giet. Abortus blijft daarbij mogelijk voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve bij dringende medische redenen. Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de gezondheid van de vrouw ernstig in gevaar is of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal. 'Dat wetsvoorstel wordt voorgesteld als een depenalisatie van abortus maar verandert eigenlijk helemaal niets', zeggen de betoogsters. 'Vrouwen blijven gecrriminaliseerd en dezelfde paternalistische en gedateerde voorwaarden blijven van kracht. Wij eisen een uitbreiding van de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, en vooral, een echte depenalisering. In Frankrijk en Luxemburg is abortus al een recht, hier moet dat ook kunnen. De vrouwen van ons land zijn volwaardige burgers, zij hebben het recht zelf te beslissen of ze hun zwangerschap voortzetten of niet.' Een aantal betoogsters had zich verkleed zoals de "handmaidens" uit de televisiserie en het boek van Margaret Atwood, anderen droegen heksenhoeden, een verwijzing naar de "wijze vrouwen" uit de middeleeuwen die toen al zwangerschapsonderbrekingen uitvoerden.