De nationale overeenkomst dateert van 21 december 2017. De kinesitherapeuten konden tot en met gisteren/woensdag melden of ze al dan niet toetreden tot de overeenkomst. Het aantal toetreders ligt ongeveer even hoog als bij de vorige overeenkomst.

Anderzijds weigeren 3.517 kinesitherapeuten (of 15,19 pct) om toe te treden tot de nationale overeenkomst. Zij moeten de overeengekomen honoraria niet naleven, behalve voor voorkeurgerechtigde verzekerden.

Voor de andere verzekerden die een beroep doen op hen, zal overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de terugbetaling met 25 pct verminderen.

De nationale overeenkomst dateert van 21 december 2017. De kinesitherapeuten konden tot en met gisteren/woensdag melden of ze al dan niet toetreden tot de overeenkomst. Het aantal toetreders ligt ongeveer even hoog als bij de vorige overeenkomst. Anderzijds weigeren 3.517 kinesitherapeuten (of 15,19 pct) om toe te treden tot de nationale overeenkomst. Zij moeten de overeengekomen honoraria niet naleven, behalve voor voorkeurgerechtigde verzekerden. Voor de andere verzekerden die een beroep doen op hen, zal overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de terugbetaling met 25 pct verminderen.