83 procent van de Belgen is tevreden met zijn leven

De impact van de coronacris op het dagelijkse leven neemt af. © getty

Meer volwassenen waren in maart 2022 (zeer) tevreden met hun leven dan eind vorig jaar: van 66 procent in december 2021 naar 83 procent. Dat blijkt donderdag uit de tiende covid-19 gezondheidsenquête, die gelanceerd werd na de overschakeling van de coronabarometer naar code geel.

Tussen 17 en 27 maart namen 13.882 mensen deel aan de gezondheidsenquête van Sciensano. Daarmee peilt het gezondheidsinstituut naar de gevolgen van de coronavirusepidemie bij de bevolking. Mogelijk mede door de afschaffing van de preventieve coronamaatregelen waren mensen in maart veel tevredener met hun leven dan in december 2021, bij de negende gezondheidsenquête.

Alleenwonenden geven vaker aan ontevreden te zijn met hun leven (26 procent) dan personen die samenwonen als koppel (11-13 procent).

Angst, depressie en eenzaamheid

Ook het aantal mensen dat kampt met angst- en depressieve stoornissen is gedaald, van respectievelijk 24 en 21 procent in december 2021 naar 19 en 16 procent in maart. Toch zijn die cijfers nog ver verwijderd van die van voor de pandemie (11 en 9,5 procent in 2018).

De impact van de coronacris op het dagelijkse leven neemt volgens de respondenten af, al ligt het percentage dat een negatieve impact ervaart nog boven dat van oktober 2021. De crisis had in maart 2022 vooral nog een negatief effect op reizen (65 procent), sociaal leven (63 procent) en vrijetijdsactiviteiten (56 procent).

Op het vlak van sociale contacten en eenzaamheid zijn de cijfers positief geëvolueerd: in maart gaf 24 procent aan ontevreden te zijn over hun sociale contacten ten opzichte van 51 procent in december. 21 procent voelt zich zeer eenzaam, tegenover 28 procent in december.

Zorgen

Covid-19 is echter niet het enige thema waar mensen van wakker liggen: 68 procent maakt zich zorgen over de prijzen van de nutsvoorzieningen, 60 procent over de oorlog in Oekraïne en 43 procent over de klimaatverandering.

Bijna 30 procent van de respondenten zegt het moeilijk te hebben om de rekeningen te betalen. Zo geeft 1 op de 10 aan achter te staan met het betalen van belastingen.

15 procent van de mensen is de voorbije 3 maanden bang geweest op heel korte termijn, namelijk voor de volgende storting van loon of uitkering, geen geld meer te hebben om eten te kopen en 7 procent is in de afgelopen 3 maanden echt zonder eten gevallen door een gebrek aan financiële middelen. 15 procent zegt dat ze zich in de afgelopen 3 maanden geen gezonde en evenwichtige voeding konden veroorloven. Die laatste drie cijfers liggen aanzienlijk hoger dan in juni 2020 (respectievelijk 10, 5 en 10 procent). De financiële situatie is moeilijker voor alleenstaanden met kinderen. Zij vormen duidelijk een risicogroep.

Partner Content