De 'selfmade man' is een mythe. Niemand maakt het op eigen houtje, succes zonder hulp van anderen is onmogelijk. Onze kennis berust op de verzamelde kennis van de hele mensheid. Toch weerklinkt in politieke discussies, in het bedrijfsleven en op sociale media telkens het eigen grote gelijk en de roep dat de ander beter moet luisteren - in de bekrompen, gebiedende versie van blind gehoorzamen. Luisteren als eenrichtingsverkeer.
...

De 'selfmade man' is een mythe. Niemand maakt het op eigen houtje, succes zonder hulp van anderen is onmogelijk. Onze kennis berust op de verzamelde kennis van de hele mensheid. Toch weerklinkt in politieke discussies, in het bedrijfsleven en op sociale media telkens het eigen grote gelijk en de roep dat de ander beter moet luisteren - in de bekrompen, gebiedende versie van blind gehoorzamen. Luisteren als eenrichtingsverkeer. Er bestaat ook een rijkere, socialere versie van luisteren, met openheid en oprechte belangstelling voor anderen. Mensen halen in het algemeen veel voldoening uit vrienden, familie, een warm sociaal netwerk dat hen draagt, aanvaardt en waardeert. Open en aandachtig luisteren is het krachtigste hulpmiddel om dat netwerk uit te bouwen. Het is de enige manier om te achterhalen wat andere mensen drijft of zorgen baart. Daar aandacht aan schenken helpt in de ontwikkeling van een veilige band van wederzijdse betrokkenheid. Het is niet toevallig dat managementcursussen veel aandacht besteden aan het verbeteren van luistervaardigheden: luisteren vergroot de bereidheid tot samenwerken en helpt conflicten vermijden. Actief luisteren mag dan een cruciale vaardigheid zijn voor de opbouw van veilige sociale relaties, in onze opvoeding komt het nauwelijks aan bod. Luisteren is nochtans geen eenvoudige en vaak ook geen spontane vaardigheid. Het moet geoefend en geperfectioneerd worden, zeker als het de bedoeling is actief te leren luisteren en gericht in te zoomen op het verhaal van de ander en die te begrijpen. Goed luisteren is daarom vooral een ingesteldheid, een mentale houding waarbij je de andere de ruimte biedt om in zijn eigen tempo en bewoordingen te vertellen wat hij kwijt wil.Actief luisteren betekent vertrouwen schenken. Dat wil niet zeggen dat je alles wat je te horen krijgt zomaar aanvaardt en dat je toelaat dat de ander jou zonder reserves in zijn kamp trekt. In zulke omstandigheden geef je het best voorzichtig blijk van je reserves. Tegelijk doe je er goed aan je bereidheid om te blijven luisteren duidelijk te maken. Een goed gesprek kan staan of vallen met het contact dat je met je gesprekspartner onderhoudt, bijvoorbeeld met kleine hand- of hoofdbewegingen, of zinnetjes zoals 'ja, dat begrijp ik'. Vaak denken mensen dat je absoluut oogcontact moet houden, maar dat is niet zo. Denk maar aan intieme en diepgaande bedgesprekken met je partner in het duister. Naast elkaar achter een cafétafeltje, met de rug tegen de muur, heb je een soortgelijke fluistersfeer. Terwijl een priemende blik van iemand recht voor je ondraaglijk indringend kan worden en het gesprek kan blokkeren. Meer informatie op www.bzn.be of via het secretariaat: 03/201.22.10.