Elke dag zijn meer dan 6 op 100 werknemers afwezig door ziekte, een percentage dat onafgebroken stijgt sinds 2001. Lang niet alle zieke werknemers blijven thuis. Onderzoek van hr-dienstenbedrijf Securex leert dat 71 procent van de werknemers met gezondheidsproblemen minstens 1 dag ziek heeft gewerkt. Vooral jongeren, hoger opgeleiden, bedienden en leidinggevenden werken al snel een dagje door wanneer ze zich niet goed voelen. Sommigen doen dat omdat ze met plezier gaan werken, maar ook de angst om de job te verliezen is soms een doorslaggevende factor.

Kanker

De studie is gebaseerd op een bevraging einde maart 2013 van 1.754 Belgische werknemers uit de privé- en publieke sector. 73 procent van de werknemers geeft aan dat hij/zij in de twaalf maanden vóór het onderzoek 1 of meer dagen ziek was of geveld door een privéongeval. De gezondheidsproblemen variëren van griep over keelontsteking tot kanker of een gebroken been na een privéongeval.

Van die zieke werknemers heeft 20 procent onafgebroken doorgewerkt, 29 procent heeft het werk neergelegd bij ziekte en 51 procent combineerde werk en rust. 71 procent van de zieke werknemers heeft dus minstens 1 dag gewerkt terwijl hij/zij zich eigenlijk ziek voelde, besluit Securex.

In Wallonië en Brussel werken zieken gemakkelijker door

81 procent van de ziek doorwerkende werknemers deed dit 1 tot 10 dagen. 13 procent werkte 11 tot 20 dagen door tijdens ziekte, en 6 procent zelfs meer dan 20 dagen. Zij bleven 1 tot 3 maanden doorwerken met gezondheidsproblemen, sommigen zelf zes maanden tot een jaar. Hoger geschoolden en bedienden werken vaker door bij ziekte omdat ze meer met plezier gaan werken en meer het gevoel hebben van een eerlijke behandeling door hun werkgever dan lager geschoolden en arbeiders.

Werknemers in Wallonië en Brussel (79 procent) werken gemakkelijker door bij ziekte dan Vlaamse werknemers (66 procent), onder meer omdat zij zich meer dan werknemers in Vlaanderen eerlijk behandeld voelen op het werk. Daarnaast is het hoge aantal bedienden in Brussel een verklaring voor het hoge percentage werknemers dat doorwerkt bij ziekte. (Belga/AVE)

Elke dag zijn meer dan 6 op 100 werknemers afwezig door ziekte, een percentage dat onafgebroken stijgt sinds 2001. Lang niet alle zieke werknemers blijven thuis. Onderzoek van hr-dienstenbedrijf Securex leert dat 71 procent van de werknemers met gezondheidsproblemen minstens 1 dag ziek heeft gewerkt. Vooral jongeren, hoger opgeleiden, bedienden en leidinggevenden werken al snel een dagje door wanneer ze zich niet goed voelen. Sommigen doen dat omdat ze met plezier gaan werken, maar ook de angst om de job te verliezen is soms een doorslaggevende factor.De studie is gebaseerd op een bevraging einde maart 2013 van 1.754 Belgische werknemers uit de privé- en publieke sector. 73 procent van de werknemers geeft aan dat hij/zij in de twaalf maanden vóór het onderzoek 1 of meer dagen ziek was of geveld door een privéongeval. De gezondheidsproblemen variëren van griep over keelontsteking tot kanker of een gebroken been na een privéongeval. Van die zieke werknemers heeft 20 procent onafgebroken doorgewerkt, 29 procent heeft het werk neergelegd bij ziekte en 51 procent combineerde werk en rust. 71 procent van de zieke werknemers heeft dus minstens 1 dag gewerkt terwijl hij/zij zich eigenlijk ziek voelde, besluit Securex. 81 procent van de ziek doorwerkende werknemers deed dit 1 tot 10 dagen. 13 procent werkte 11 tot 20 dagen door tijdens ziekte, en 6 procent zelfs meer dan 20 dagen. Zij bleven 1 tot 3 maanden doorwerken met gezondheidsproblemen, sommigen zelf zes maanden tot een jaar. Hoger geschoolden en bedienden werken vaker door bij ziekte omdat ze meer met plezier gaan werken en meer het gevoel hebben van een eerlijke behandeling door hun werkgever dan lager geschoolden en arbeiders. Werknemers in Wallonië en Brussel (79 procent) werken gemakkelijker door bij ziekte dan Vlaamse werknemers (66 procent), onder meer omdat zij zich meer dan werknemers in Vlaanderen eerlijk behandeld voelen op het werk. Daarnaast is het hoge aantal bedienden in Brussel een verklaring voor het hoge percentage werknemers dat doorwerkt bij ziekte. (Belga/AVE)