Beide sectoren zijn zwaar getroffen door burn-outs. Daarom start er een proefproject waarmee tussen de 300 en 1.000 mensen kunnen worden begeleid in een intensief traject, waarin een multidisciplinair team alle aspecten van de aandoening aanpakt. De kosten voor de werknemer zijn voor rekening van de overheid - meer bepaald van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bedoeling is dat een werknemer zelf aangeeft dat hij zich niet goed voelt en een traject aanvraagt. Volgens het koninklijk besluit dat maandag in het Staatsblad verscheen, moet de burn-out zich nog in een vroeg stadium bevinden. Het gaat voorlopig nog om een proefproject, dat later kan worden uitgebreid naar andere sectoren.

Beide sectoren zijn zwaar getroffen door burn-outs. Daarom start er een proefproject waarmee tussen de 300 en 1.000 mensen kunnen worden begeleid in een intensief traject, waarin een multidisciplinair team alle aspecten van de aandoening aanpakt. De kosten voor de werknemer zijn voor rekening van de overheid - meer bepaald van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's. Bedoeling is dat een werknemer zelf aangeeft dat hij zich niet goed voelt en een traject aanvraagt. Volgens het koninklijk besluit dat maandag in het Staatsblad verscheen, moet de burn-out zich nog in een vroeg stadium bevinden. Het gaat voorlopig nog om een proefproject, dat later kan worden uitgebreid naar andere sectoren.