10 oorzaken van een te hoge cholesterol

Marleen Finoulst
Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts

Zonder cholesterol kunnen we niet leven, maar van een overmaat slibben onze bloedvaten vroegtijdig dicht. Het komt erop aan de juiste balans te vinden.

Beïnvloedbare oorzaken:

1. Roken beschadigt de bloedvatwand en verlaagt de goede cholesterol, waardoor de LDL-HDL-balans in ongunstige zin wordt verstoord;

2. Overgewicht heeft een negatieve impact op het cholesterolgehalte en andere risicofactoren. Vooral buikvet zou leiden tot een verhoging LDL- en een daling van HDL-cholesterol;

3. Voeding. Een dieet rijk aan verzadigde vetten (vlees, gebak, snoepgoed…) is een belangrijke oorzaak van een te hoog cholesterolgehalte. Vervang de verzadigde vetten door onverzadigde (olie, minarine, margarine…) om de cholesterol te doen dalen;

4. Lichaamsbeweging. Voldoende lichaamsbeweging verlaagt – ook zonder gewichtsverlies – de slechte LDL-cholesterol. Tegelijkertijd verhoogt het de goede HDL-cholesterol; en

5. Alcohol. Meer dan 2 glazen per dag verhoogt het triglyceridengehalte in het bloed, wat een ongunstig effect heeft op de cholesterolstofwisseling.

Niet-beïnvloedbare oorzaken:

1. Erfelijke stoornissen in de vethuishouding: Erfelijke hypercholesterolemie is de meest voorkomende stofwisselingsziekte. Er bestaan diverse vormen van. Soms is enkel de cholesterol abnormaal hoog, soms enkel de triglyceriden, soms ook beide;

2. Te traag werkende schildklier. Wanneer de schildklier te traag werkt, vertraagt de volledige stofwisseling. Daardoor vermindert ook de afbraak van vetten, waaronder cholesterol;

3. Diabetes gaat vaak gepaard met lage HDL-cholesterolwaarden en een hoog triglyceridengehalte;

4. Nefrotisch syndroom. Patiënten met deze nierziekte produceren te veel lipoproteïnen, waardoor ze een te hoog cholesterolgehalte hebben;

5. Leverziekte. Cholesterol wordt geproduceerd en afgebroken in de lever. Bij ernstige leveraantasting raakt dit mechanisme verstoord, wat soms tot een hoge cholesterolspiegel leidt.

Partner Content