Gewapende diefstal, geweld in openbare ruimte en drugs bovenaan prioriteitenlijst politie

(Belga) Gewapende diefstallen, geweld in de openbare ruimte en drugs. Dat zijn de eerste drie van tien criminaliteitsfenomenen die van 2012 tot 2015 prioriteit zijn voor de lokale en federale politie. Dat blijkt uit het Nationaal Veiligheidsplan, dat werd voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld).

De drie fenomenen staan, op vraag van minister Milquet, bovenaan de lijst, omdat voorrang moest gegeven worden aan “zaken die de fysieke integriteit van personen aantasten”. Andere fenomenen zijn illegale wapenhandel, terrorisme, intrafamiliaal geweld, mensenhandel, informaticacriminaliteit, fraude en inbraken. De strijd tegen intrafamiliaal geweld, in het bijzonder verkrachting, blijft behouden en wordt zelfs versterkt. Ook is er bijzondere aandacht voor georganiseerde bendes en actieve veelplegers, waarvoor een afzonderlijk actieplan ontwikkeld werd. Twee nieuwe fenomenen in de lijst zijn de strijd tegen illegale wapenhandel, waarvoor ook een actieplan gemaakt werd, en fraude. Bij dat laatste gaat er extra aandacht naar het opsporen van witwassen en naar frauduleuze voordelen van het patrimonium, met het oog op verbeurdverklaring. Volgens minister Turtelboom kan dit bijdragen tot een alternatieve financiering van politie en justitie. Het tweede luik van het Veiligheidsplan gaat over de organisatie van de federale politie. Hierbij wordt opgemerkt dat het personeelsbestand absoluut niet mag inkrimpen, en dat daartoe acties op korte termijn moeten genomen worden. (KAV)

Partner Content