Gevangenispersoneel dreigt met hardere acties

(Belga) Zowat 300 vakbondsleden hebben vrijdag in Brussel betoogd voor meer veiligheid in de Belgische gevangenissen. “Het overleg over de veiligheid loopt volledig mank”, zegt het ACOD. Als deze actie niets uithaalt, dreigt de vakbond met hardere acties.

“Als de gesprekken niet snel terug op gang komen, wordt er een actieplan opgesteld en komen er werkonderbrekingen en stakingsacties”, zei Ivan Vandecasteele van het ACOD. De vakbond wil dat er dringend werk gemaakt wordt van meer veiligheid in de Belgische gevangenissen. De onderhandelingen daarover met het directoraat-generaal zitten momenteel volledig in het slop. “De directeur verliet de tafel nog voor we al onze eisen hadden voorgelegd”, zegt Vandecasteele. De betogers vertrokken vrijdag om 11 uur aan het ACOD-gebouw aan het Fontainasplein. Nadien gingen ze richting hoofdkwartier van de PS op de Keizerlaan, waar een delegatie ontvangen werd en de belofte kreeg dat de eisen zo snel mogelijk zullen voorgelegd worden aan de formateur. De betoging eindigt later vrijdag aan de gevangenis van Sint-Gillis, waar de cipiers al meer dan twee weken aan het staken zijn. Het gevangenispersoneel eist onder meer dat het aantal goederen in de cellen beperkt wordt, snijwerende handschoenen voor alle personeel dat in contact komt met gedetineerden en een systematische controle van bezoekers en leveranciers. De vakbond wil ook dat het directoraat-generaal een duidelijk standpunt inneemt over het openen van de deuren bij een gijzelingsactie, dat er per gevangenis een veiligheidsplan wordt opgesteld en dat de veiligheidsposten worden herbekeken. (JDH)

Partner Content