Zo'n 200 jaar na Christus markeerde de Rijn de grenslijn van het Romeinse Rijk (oft ewel de limes) in Nederland. Talloze verdedigingswerken als forten, legioenkampen en wachttorens verrezen hier, tot aan een vlootstation bij Naaldwijk toe. De hoofdplaats was Forum Hadriani, gelegen bij het huidige ...

Zo'n 200 jaar na Christus markeerde de Rijn de grenslijn van het Romeinse Rijk (oft ewel de limes) in Nederland. Talloze verdedigingswerken als forten, legioenkampen en wachttorens verrezen hier, tot aan een vlootstation bij Naaldwijk toe. De hoofdplaats was Forum Hadriani, gelegen bij het huidige Voorburg.Onder Naaldwijk, nabij de monding van de Helinium, ontstonden handelsplaatsen en havens, onder andere nabij het latere Domburg en Aardenburg. Het waterpeil van de natte klei- en veengronden moest eerst nog wel onder controle worden gebracht, maar de gunstige ligging aan de Noordzee en aan de vaarwegen naar steden als Keulen en Boulogne boden de lokale bevolking en legionairs relatieve rust en bestaanszekerheid. Gewassen, vee en vooral zout werden belangrijke exportproducten, waardoor nieuwe producten als amforen, vreemde valuta en sieraden hun intrede deden. Ook de cultus rond de godin Nehalennia, de beschermgodin van handel en scheepvaart, kwam tot bloei.Deze expositie is een bewerking van de eerdere tentoonstelling Rmeinse kust van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waarin de hele Nederlandse kustlijn werd uitgelicht. Het Zeeuws Museum zet nu de Zeeuwse en Zuid-Hollandse vondsten centraal. De Romeinen zijn trouwens nog steeds present in Zeeland: tot op de dag van vandaag worden er op de stranden objecten gevonden.