De titel van de expositie is ontleend aan het CIA-rapport Restless Youth, dat in 1968 op het bureau van de Amerikaanse president Johnson lag. Hierin werd de toenmalige opstand van jongeren tegen de Vietnamoorlog beschreven en verklaard. De begrippen 'jongeren' en 'o...