P. ter Keurs en W. Wirtz (red.)
...

P. ter Keurs en W. Wirtz (red.)Een geschiedenis van 200 jaarWaanders Uitgevers, Zwolle 2018551 blz., ? 45 ISBN 978 94 626 2175 6Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft haar tweehonderdjarig bestaan aangegrepen om een bijzonder jubileumboek samen te stellen. Aan het fraai uitgegeven boek, met een gewicht van bijna drie kilogram, werkten maar liefst 33 auteurs mee, die samen ruim 75 kortere of langere artikelen leverden. In een deel van de bijdragen wordt het RMO in tijd en ruimte geplaatst, in andere artikelen staat de opbouw van de collectie centraal of haar bijdrage aan belangrijke opgravingsprojecten (zowel in Nederland als in gebieden rond de Middellandse Zee - in het bijzonder in Egypte). En natuurlijk is er volop aandacht voor de gang van zaken in eigen huis. Dit levert niet alleen boeiende bijdragen op over bekende kwesties (zoals de rol van de koopman en verzamelaar Giovanni d'Anastasi en de vete tussen J.H. Holwerda en A.E. Van Giffen), maar ook artikelen over kwesties waarop het RMO met minder trots kan terugkijken (zoals over de openlijk collaborerende conservator Frans Bursch). Maar deze thematische aanpak maakt het ook mogelijk om uitgebreid stil te staan bij personen of ontwikkelingen die anders in hooguit een alinea zouden worden afgedaan (zoals het eresaluut aan de getalenteerde tekenaar, lithograaf en amanuensis Tiemen Hooiberg).Het is geen boek om 'van kaft tot kaft' te lezen. Dankzij de onconventionele inhoudsopgave - de ondertitel van een artikel is feitelijk een synopsis - is het mogelijk om het boek via een zelf uit te stippelen route te lezen. Het is goed dat de samenstellers van deze bundel niet alleen de wetenschappers en conservatoren aan het woord hebben gelaten, maar ook dat de restauratoren de gelegenheid kregen om de lezer een blik in hun keuken te gunnen. Nuttig dat óók het 'museaal gevecht tegen vocht en stof' geboekstaafd is.