Het is het pandemonium van het slagveld: strijdkreten, wapengekletter, hoefgetrappel en schril gehinnik van paarden die de sporen krijgen. Midden in het strijdgewoel deelt iemand met een rode leeuw op z'n schild woeste slagen uit: ridder Willem, pas een midtwintiger, maar toch al een legende. Een legende die hem de bijnaam 'de Maarschalk' en later een grafelijke titel zou opleveren: William Marshal, Earl of Pembroke.
...