De Maagdenhuisbezetting ( G/Geschiedenis mei) is inderdaad, zoals u schrijft, symbolisch voor de breuk met de dorre na-oorlogse jaren. Het was een tijd waarin je wel brutaa...