Heron noemde het apparaat aeolipile, naar Aeolus, de god van de wind en het woord pila, dat bal betekent. Velen na hem experimenteerden verder. Thomas Savery vroeg in 1698 patent aan op een toestel dat werkte met onderdruk. Hij liet stoom condenseren, waardoor onderdruk ontstond zodat een kolom water negen meter kon worden opgestuwd. Thomas Newcomen introduceerde een stoommachine met een zuiger en een hefboom. De machine werd gebruikt om water uit de mijnen te pompen. Nadeel was het enorme brandstofverbruik. James Watt verbeterde het toestel van Newcomen door met een condensor te werken en stoomdruk te gebruiken in plaats van atmosferische druk. In 1769 vroeg hij patent aan op zijn verbeterde machine. In 2019 is het 250 jaar geleden dat Watt patent vroeg en kreeg op zijn machine, bovendien wordt dan zijn tweehonderdste sterfdag herdacht.
...