Christoph Driessen
...

Christoph DriessenDie gespaltene NationVerlag Friedrich Pustet, Regensburg 2018240 blz., ? 26,95 ISBN 978 37 917 2975 6Een ware Rijnlander: een Nederlandse vader en een Duitse moeder, geboren en getogen in Westfalen, woonachtig te Keulen. Uit deze identiteit moet zijn grote belangstelling voor de Nederlanden te verklaren zijn. Christoph Driessen schreef eerder over Nederland, Amsterdam en Rembrandt, nu gaat het over België. De ondertitel van zijn boek luidt: 'een gespleten natie'. Die gespletenheid was er vanaf het begin. De grens tussen Frankrijk en het Duitse Rijk, tussen Vlaams en 'Diets', liep dwars door het graafschap Vlaanderen en is, vele eeuwen later, terug te vinden in de huidige taalgrens. Wanneer de Bourgondische hertogen op het toneel verschijnen, loopt de geschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland een paar eeuwen gelijk-op. De tweevoudige scheiding, de eerste gedurende de Opstand en de tweede in de 19de eeuw, is een gevolg van militaire en politieke ontwikkelingen en niet van een onoverbrugbare Noord-Zuidtegenstelling. Onderscheid bestaat er eerder tussen West en Oost, tussen verstedelijkte zeegewesten en overwegend (behalve langs de rivieren) agrarische landgewesten.Door de scheiding is helaas alleen 'Zuid' opgezadeld met de kwesties die voortvloeien uit de Vlaams-Waalse tegenstellingen. Als oplossing is uitgedokterd België min of meer te laten verdwijnen achter deels autonome gewesten en gemeenschappen; en, om het nog ingewikkelder te maken, wordt Brussel - min of meer per ongeluk, trouwens - de hoofdstad van Europa.Driessen zet de Geschichte Belgiens op in brede streken waarbij een reeks van bepalende ontwikkelingen gedegen wordt uitgewerkt. Regelmatig pauzeert hij even om met een kadertekst een persoon of gebeurtenis uit te lichten. Zo ontstaat een verhaal in vele tinten, vervat in een plezierig Duits, het beste te typeren als locker, de term waarmee onze oosterburen de Nederlanders nogal eens kenschetsen.