Zodra in de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog de Vlaamse kust en de havenplaatsen Duinkerken en Nieuwpoort door de Spaanse bevelhebber Alexander Farnese, hertog van Parma, waren veroverd, riep hij in Duinkerken een marine-organisatie in het leven. Hij hoopte hiermee de handelsbelangen van de opstandige gewesten (de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) te schaden. Duinkerken werd van vissersplaats omgevormd tot een vlootbasis voor kaper- en oorlogsschepen.
...