Notaris en kanselier

Molitor (ca. 1422-ca. 1507) was doctor in het kerkrecht. Hij werkte in zijn geboorteplaats Konstanz bij het bisschoppelijk gerechtshof, werd kanselier van de hertog van Tirol en lid van het hoogste gerechtshof van het Heilige Roomse Rijk. Zijn bijdrage aan het heksenvraagstuk was het traktaat Von Unholden und Hexen, dat vele herdrukken beleefde. Molitor geloofde weliswaar in het pact tussen heksen en duivels en beschouwde de betreff ende vrouwen als ketters, maar dat zij konden vliegen, beheksen of de gestalte van dieren aan konden nemen, hield hij voor bijgeloof. Folter voor het verkrijgen van bewijs wees hij als jurist af.
...