Het was in 1526. Op het marktplein van Madrid had zich een nieuwsgierige menigte verzameld. De Hoge Raad van de Spaanse Inquisitie zou met groot nieuws komen, zo ging het gerucht. En toen richtte niemand minder dan de grootinquisiteur Alonso de Manrique zelf het woord tot de menigte: voortaan zou er doortastend opgetreden worden tegen de heksenwaan. Geen enkele inquisiteur mocht nog zonder ruggespraak met de Hoge Raad handelen en om rechterlijke dwalingen te voorkomen waren voortaan alleen unanieme veroordelingen nog geldig. In 1538 bond men dan de inquisiteurs nog op het hart niet tot in elk detail geloof te hechten aan de Heksenhamer.
...