Rolf Falter
...

Rolf FalterEen geschiedenis zonder eindePolis, Antwerpen 2017595 blz., ? 24,99 ISBN 978 94 631 0270 4De Europese Unie is zonder twijfel één van grootste realisaties in de geschiedenis van de mensheid en toch heerst er veel scepsis over wat er achter de glazen wanden aan het Schumannplein in Brussel bedisseld wordt. Voor die paradox heeft Rolf Falter maar één verklaring. De eenmaking is niet ver genoeg gegaan op politiek vlak. Vele politici in die turbulente naoorlogse jaren waren angsthazen zodra de nationale soevereiniteit ter sprake kwam. De historicus-Falter beschrijft chronologisch het hobbelige parcours dat tussen 1945 en 1957 werd afgelegd: van het visionaire idee van Churchill dat het kapotte en failliete continent een 'soort Raad van Europa' nodig had tot de formalisering van de samenwerking met het verdrag van Rome. Daartussen liggen tal van voorstellen en initiatieven die soms wel (EGKS, OESO, NAVO), soms niet (EDG) tot een betere verstandhouding hebben bijgedragen. Uiteindelijk bleek meer economische welvaart het smeermiddel van de Europese samenwerking te zijn, ook al kwam het geld van Washington (Marshallplan) of van Moskou. De journalist-Falter, jarenlang werkzaam voor De Standaard en De Tijd, weet die stroom aan personen en gebeurtenissen heel bevattelijk te presenteren, onder meer door treffende passages uit egodocumenten te verwerken. Van figuren die ertoe doen, geeft hij achtergrondinformatie die helpt om hun standpunten beter te begrijpen. De kabinetard-Falter ten slotte, intussen zelf werkzaam voor de Europese Unie, weet bovendien uit ervaring hoezeer menselijke relaties meespelen in de achterkamers van de politiek. De 'petite histoire' maakt deze turf genietbaar. Een verkorte versie van dit standaardwerk zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle eurosceptici en de talrijke populisten die graag op Europa schieten in deze tijden van economische onzekerheid.