Eigenlijk zouden we moeten zwijgen. Elk woord dat nog over Schubert wordt geschreven, is er een te veel. Al in 1857 schreef zijn vriend Eduard von Bauernfeld dat er in Schuberts leven 'zo weinig tastbare biografische trekken' te vinden waren dat het alleen 'in de trant van een poëtische voorstelling' weergegeven kon worden. Dat is dan ook ten overvloede gebeurd.
...