Het dagelijks leven van de Romeinen

Uitgeverij Hélène Lesger Books, Amsterdam 2019
...

Uitgeverij Hélène Lesger Books, Amsterdam 2019256 blz., ? 20 ISBN 978 90 826 8365 3Het moet gezegd: ik begon sceptisch aan dit boekje. Mede door een slordig persbericht en de daarin toegelichte opzet van het boek, vreesde ik een kinderachtig en sensatiebelust boek in handen te krijgen. Dat bleek voorbarig. Matyszak heeft een voorbeeldig boek afgeleverd waarin zelfs een goed in de materie ingevoerde lezer nog veel onbekende bijzonderheden tegen komt. Soms betreft het details die in de overzichtswerken ongenoemd blijven (zoals het boeiende verhaal achter de Vestaalse maagden of de ingewikkelde manier van het bepalen van tijd en uur), terwijl het in andere gevallen trivia betreft die een opgetrokken wenkbrauw of een glimlach ontlokken (het vetmesten van wijngaardslakken met melk).In het boek wordt een etmaal in het Rome van 137 n.Chr. beschreven. Voor elk uur wordt een andere (doorgaans fictieve) persoon ten tonele gevoerd aan de hand waarvan situaties, omstandigheden, processen of ontwikkelingen in Rome en/of het Romeinse Rijk verduidelijkt worden. Zo wordt in het hoofdstuk over de naar Brittannië vertrekkende koerier Titus Aulus Macrius uitgelegd hoe in het Romeinse Rijk de postdienst werkte, een paar hoofdstukjes verderop wordt het Romeinse rechtssysteem toegelicht en steenhouwer Posthumus Gallienus wordt als typevoorbeeld van een ambachtsman opgevoerd. Met wat kunst- en vliegwerk is de auteur er goed in geslaagd om de verschillende hoofdstukjes aan elkaar te breien zodat het boek voldoende interne samenhang heeft. De keuze van de auteur om tussen de tekst talrijke (langere of kortere) vertalingen van eigentijdse Latijnse of Griekse citaten op te nemen, is goedbedoeld en verhoogt de authenticiteit van het verhaal, maar had voor mij niet gehoeven. Een flink deel daarvan was al in de lopende tekst geparafraseerd, terwijl bij een ander deel de relatie ver te zoeken is.