Paul Cordy (N-VA)

‘Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen’

Paul Cordy (N-VA) Antwerps districtsvoorzitter en Vlaams parlementslid voor N-VA.

‘Het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen’, schrijft Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). ‘Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn uitgevoerd om te kijken of het mogelijk was de bomen te behouden.’

In zijn column hangt Jan De Zutter op basis van een literairhistorische verkenning van de culturele opvattingen over bomen een nogal mystiek en romantisch beeld op dat hij afzet tegen een kil stadsbestuur dat rücksichtslos bomen kapt. Alleen zijn de feiten zoals steeds weerbarstiger dan het literaire verhaal.

Hij gaat al in de fout bij het aanwijzen van ‘de schuldige’. Het is niet het stadsbestuur dat de beslissing heeft genomen om de bomen in de Charlottalei te vervangen, maar wel het districtsbestuur. Het beheer van het lokaal openbaar domein is immers de verantwoordelijkheid van de districten, en het stadsbestuur heeft hier zonder meer de lokale autonomie gerespecteerd. Het district Antwerpen wordt bestuurd door een coalitie van N-VA, Groen en Open VLD. Welnu, het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen. Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn uitgevoerd om te kijken of het mogelijk was de bomen te behouden.

Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen

Het verdict luidde echter steevast dat de bomen er zeer slecht aan toe waren. Door in het verleden op een verkeerde manier te snoeien vertoonden zowat alle bomen grote en gevaarlijke inrottingen in de kruin. Wegenwerken in de straat zouden de conditie van de bomen zodanig verder aantasten dat ze letterlijk een gevaar zouden opleveren voor de vele passanten in de straat. Een aantal bomen zou zelfs zonder wegenwerken moeten gerooid worden. Bij het effectief rooien is trouwens gebleken dat een aantal bomen dusdanig ingerot waren dat de stam eigenlijk alleen nog maar een holle buis was.

Maar moesten we dan zonodig werken uitvoeren in de straat? De toestand van de straat liet al jaren te wensen over: een fietspad dat veel te smal was en dat naast een drukke en snelle verkeersas lag en op verschillende plaatsen ook nog eens onderbroken werd door kruisend verkeer, ventwegen die tot op de draad versleten zijn en voetpaden die op verschillende plaatsen zo gebrekkig en smal zijn dat iemand met een rolstoel of rollator daar nauwelijks nog kon passeren. Voor het districtsbestuur is de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker een absolute prioriteit. Gecombineerd met bomen waarvan de conditie steeds slechter werd en waardoor het gevaar op stam- of takbreuk steeds groter werd – u zal als fietser maar onder een afbrekende zware tak belanden – werd gekozen voor het huidige nieuwe ontwerp waarbij alle kastanjebomen vervangen worden door lindebomen.

De Charlottalei zal nieuwe bomen krijgen die dankzij een verbeterde standplaats de garantie geven om vele decennia de straat te kleuren.

Deden we dit van harte en zonder nadenken? Nee. Bomen in een stad zijn om vele redenen belangrijk: ecologie, esthetiek en het welbevinden van stadsbewoners. De afgelopen jaren heeft het districtsbestuur daarom niet minder dan 3700 nieuwe bomen geplant – geen sinecure als je weet hoe moeilijk het vaak is om in het stadscentrum geschikte locaties te vinden. Overigens, er wordt vaak verwezen naar de capaciteit van bomen om de lucht te zuiveren. In dichtbegroeide straatcanyons zoals de Charlottalei klopt dit alvast niet. Het dichte bladerdak houdt immers meer toxische stoffen tegen dan dat de bomen zelf kunnen verwerken. De positieve impact van het invoeren van de Low Emission Zone op de luchtkwaliteit in Antwerpen zal vele malen hoger liggen.

De Charlottalei zal nieuwe bomen krijgen die dankzij een verbeterde standplaats de garantie geven om vele decennia de straat te kleuren. Bewoners zullen binnenkort niet alleen mogen genieten van bloeiende bomen in de lente, ze zullen ze zelfs kunnen ruiken. Bomen in de stad vereisen een goed beheer, en duurzaam bomenbeheer kiest voor bomen met toekomst en niet voor bomen die nog maar zeer beperkte overlevingskansen hebben. Jan De Zutter mag dan een mystiek verhaal over oude bomen ophangen, een bestuur dat zijn verantwoordelijkheid neemt kiest niet voor romantiek en de hogere waarde van vastgoed zoals de SP.A bij monde van Jan De Zutter, maar zet absoluut in op verkeerveiligheid en het duurzaam beheer van groen in de stad. Tenzij men dit wil inruilen voor onverantwoord romantisch gedweep houdt men dus best de partij van Jan De Zutter nog een lange tijd van het bestuur van deze stad weg.

Partner Content