Geraardsbergen tegen windmolenparken op zijn grondgebied

(Belga) Geraardsbergen verzet zich tegen elke aanvraag om windmolens op zijn grondgebied te plaatsen. Het schepencollege beroept zich op toeristische, stedenbouwkundige en milieuargumenten, zo meldt het schepencollege. Verschillende aanvragen voor samen twaalf windmolens kregen maandagavond een negatief advies.

“Geraardsbergen trekt volop de toeristische kaart en stelt recreatie en toerisme prioritair in zijn beleid”, aldus schepen van Leefmilieu en Toerisme Sarah De Backer in een mededeling. “Het rijke culturele verleden en het landschappelijk erfgoed vormen dé voornaamste troeven van Geraardsbergen op toeristisch-recreatief vlak. De Muur in combinatie met de Oudenberg zetten Geraardsbergen op de internationale kaart.” Volgens De Backer is het landschap de belangrijkste motivatie om Geraardsbergen te bezoeken. “Het zijn vooral de actieve toeristen die het groene landschap als toeristische bestemming kiezen om er te wandelen of te fietsen in de open ruimte. Door de plaatsing van windmolens, zal de Muur als topattractie van Geraardsbergen, aan belang verliezen. Het vergezicht wordt verstoord door niet-authentieke elementen en vormen een doorn in het oog van de toerist.” Burgemeester Guido De Padt merkt ook op dat die argumenten als stedenbouwkundige motivatie gebruikt kunnen worden. Hij wijst erop dat de vallei grenst aan het stiltegebied Dender/Mark. De stad Geraardsbergen vreest voor een invloed op het vogel- en vleermuizenbestand in de streek, omdat de aanvragen gelegen zijn in een bufferzone voor broedkolonies en grenzen aan een bufferzone voor pleistergebieden. De provincie moet beslissen over de milieuvergunning en Vlaanderen over de stedenbouwkundige vergunning. (COR 207)

Partner Content