Gentse gemeenteraad onder hoogspanning door Publipart

Financienschepen Christophe Peeters geeft uitleg over de Gentse aandelen in Publipart tijdens een spoedzitting van de gemeenteraad, dinsdag 14 februari. © BELGA

Op een spoedzitting van de Gentse gemeenteraad gaf Financiënschepen Christophe Peeters uitleg over de waarde van de Gentse aandelen in Publilec en pleitte de oppositie voor de oprichting van een Optima-biscommissie. Het voorstel daartoe werd afgewezen.

Gent bezit 12,14 pct aandelen bij Publilec en besliste deze legislatuur om zich terug te trekken, omdat de stad wel aanwezig wil zijn in infrastructuur, maar niet in productie van energie, bracht schepen Peeters in herinnering. “Het zal je niet verbazen dat men over de taalgrens enigszins anders denkt over de rol van de overheid in de productie van energie en de rol van de overheid op de aanwezigheid in de industrie in het algemeen. Ik zeg niet dat het een foute kijk is of de onze de juiste, maar wat dat betreft leven we politiek gezien in twee verschillende landen.”

De stad haalde deze legislatuur al 9,9 miljoen euro terug, maar wil nog aanspraak maken op de resterende 43,4 miljoen. Alleen verschilt die boekwaarde 20 miljoen met de reële waarde. “We gaan dus niet vertrekken en zeggen aan onze Waalse vrienden, je mag die 20 miljoen houden”, verklaarde schepen van Financiën en Publilec/Publipartbestuurder Christophe Peeters (Open Vld). “Dat is geld dat toekomt aan de Gentse belastingbetaler, dat gaan we niet zomaar laten liggen.”

Loonkosten

Verder keerde Christophe Peeters terug op enkele elementen die sinds afgelopen weekend bijkomend opdoken. Over de ‘dubieuze’ fondsen” merkte Peeters op dat Rheinmetall nooit echt in het fonds zat, maar in 2016 een tijdlang als een vorm van onderpand gebruikt werd. Over de 1,7 miljoen euro ‘verdachte’ personeelskosten de afgelopen vijf jaar, verklaarde Christophe Peeters dat het gaat om loonkosten van één personeelslid dat indertijd niet wilde afstappen van zijn overheidsstatuut en bij Publilec bleef, maar langdurig ziek is en gezien zijns statuut verder betaald wordt. Dat personeelslid werd ook vervangen en daarnaast wordt bijkomend op vier andere mensen beroep gedaan, waaronder mensen van EDF Luminus, om boekhouding en andere zaken te doen. “Hun diensten worden gefactureerd aan de volle loonkost plus 21 pct btw”.

De twee miljoen van Optima bestaat uit termijnrekening die geparkeerd was bij Ethias. Peeters besloot met volgende woorden: “We zitten in een vechtscheiding met de Walen en het is verdomd moeilijk en geen evident verhaal om eruit te geraken. We willen uit die vechtscheiding geraken zonder dat het geld kost aan de Gentse/Vlaamse belastingbetaler.”

Peeters zei verder dat er deze legislatuur al heel veel (afgeketste) voorstellen gedaan werden om eruit te stappen, en zag als lichtpunt een agendapunt op een raad van bestuur van Publipart woensdag, waar over de toekomst van Publilec/Publipart wordt nagedacht.

Na Peeters’ toelichting namen twee advocaten het woord, de éne over de juridische obstakels bij de uitstap en een ander van het pensioendossiers van meer dan 120 werknemers.

Siegfried Bracke

“Er is hier uitgebreid gesproken over de link tussen Optima en de stad Gent, tekst en uitleg en een hele commissie over gegaan, nu blijkt via Publipart toch een verlies”, merkt N-VA-fractieleider Siegfried Bracke op. “Heeft men dat verzwegen? Waarom wel en zo neen waarom niet?, vroeg Bracke zich af.

Over het bestaan van Publipart: “Ik zat in Publilec en ik wist het niet”, zei Siegfried Bracke (N-VA) als bestuurder van (bovenliggende structuur) Publilec. Hij beweerde alle voorbereidende documenten doorgenomen te hebben die bij Publilec-vergaderingen horen, maar vond niets over een “schimmige vennootschap met hoge vergoedingen en foute beleggingen.”

Over het ontslag van Balthazar en Termonts kabinetchef uit Publipart, eind januari, zei Bracke “vertrokken, maar te laat”. “Was het zorgen voor de stedelijke centen niet meer nodig?”

Hij wilde transparant zijn over zijn inkomen, maar dan in alle sereniteit op een commissie, aldus Bracke, die in december 553 euro bruto als gemeenteraadslid verdiende en zijn belastingsbrief naar eigen zeggen bijhad. Later op de avond legde Bracke zijn functie bij Telenet neer nadat ophef was ontstaan over de jaarlijkse vergoeding van 12.000 euro die hij daarvoor kreeg.

Bracke haalde ook uit naar Groen. “Men kan zich afvragen welk belang Groen dient om een in wezen socialistisch probleem te verdedigen en af te dekken.” Hij had het niet voor de transparantie rond de vergoedingen. “Denk je nu echt dat dat de oplossing is voor het kluwen dat hier is ontstaan? ”

Halftijdse job

Dirk Holemans (Groen), die bestuurder was bij Publilec, hoopt dat de gemeenteraad het als opdracht formuleert dat iedereen die als bestuurder optreedt, een ethisch kader op tafel legt “altijd en overal, geen uitzondering”. Ook herhaalde hij een pleidooi uit 2004, toen hij volksvertegenwoordiger was, om Vlaanderen een signaal te sturen om van het mandaat van gemeenteraadslid, zowel meerderheid als oppositie, een halftijdse job te maken. Over zijn aanwezigheid in de bovenliggende structuur Publilec, verklaarde Holemans dat ook daar geen informatie verschaft werd over de wijze van beleggen bij Publipart.

Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn pleitte voor de oprichting van een adhoc commissie “die de werking van intercommunales in het algemeen, en de werking van Publipart in het bijzonder, onder de loep neemt. “Een dergelijke ad hoccommissie kan conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor een beter transparant bestuur”, motiveerde Deckmyn. “Er moet een einde komen aan de graaicultuur, de politiek moet de burger dienen en niet zichzelf bedienen”, besloot hij. Ook dat er “geen enkele financiële banden waren met Optima”, was voor Deckmyn “een rood-groen-blauwe leugen”.

Partner Content