Veli Yüksel (Open VLD)

Gents mobiliteitsplan: ‘Met dromen nemen we de ongerustheid van de Gentenaars niet weg’

Veli Yüksel (Open VLD) Gemeenteraadslid in Gent

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) roept het stadsbestuur op om klare wijn te schenken over het mobiliteitsplan. Volgens hem zijn veel mensen ongerust dat hun huis of hun zaak niet langer bereikbaar zullen zijn, maar wordt er door de stad niet goed gecommuniceerd.

Maandag stemt de Gentse gemeenteraad over het Mobiliteitsplan. Bij veel Gentenaars leeft de schrik dat de binnenstad niet meer bereikbaar zal zijn en dat de stadsring zoveel verkeer te slikken krijgt dat een permanente file dreigt.

De ongerustheid overstijgt ruim de lokale politiek. Niet alleen een kwart miljoen Gentenaars, maar ook tienduizenden pendelaars en paar honderdduizenden bezoekers per jaar moeten binnenkort hun weg zoeken in een heel andere stad. De binnenstad wordt opgedeeld in zes lobben en een voetgangerszone. Men kan met de auto die stadsdelen in en uit, maar het wordt onmogelijk om van het ene deel naar de andere te rijden. Daarvoor moet men terug naar de ringweg.

Gents mobiliteitsplan: ‘Met dromen nemen we de ongerustheid van de Gentenaars niet weg’

Toch blijft er bijzonder veel onduidelijkheid bestaan over wat de Gentenaars nu precies te wachten staat. De circulatieplannen voor elk van de zes lobben waarin de stad zal worden verdeeld zijn nog in volle ontwikkeling en zullen pas begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De plannen voor de gebieden buiten de kernstad zullen pas in de loop van de komende jaren stelselmatig worden bekendgemaakt. De zoektocht naar nieuwe plaatsen voor park&rides wordt nu pas aangevat.

Ondanks herhaaldelijk aandringen blijft de schepen karig met informatie, ook in de gemeenteraad. Zo vertelt hij niet hoe hij de kleine ring – toch essentieel om de haalbaarheid van het Mobiliteitsplan te beoordelen – vlot zal krijgen. Timings en budgetten voor ingrepen vanuit de Stad Gent blijven vaag. Plannen om straten te knippen of rijrichtingen te veranderen blijken nog allemaal onder voorbehoud. Engagementen van hogere overheden zijn niet duidelijk. De gevolgen voor de dichtbebouwde gebieden buiten de ring zullen pas in de loop van de komende jaren worden bekendgemaakt.

‘De communicatie van het stadsbestuur laat veel te wensen over.’

Maar ook wat wel al vaststaat, is bij de Gentenaars onvoldoende bekend. De communicatie door het stadsbestuur laat hierbij veel te wensen over. Opmerkelijk, voor een stad die veel personeel en geld investeert in communicatie en daar doorgaans ook zeer sterk in is. Niet zo over het mobiliteitsplan. Kranten trachten zelf die leemte in te vullen en publiceren overzichtskaarten op basis van de informatie die ze her en der gesprokkeld hebben.

Dat gebrek aan informatie leidt – begrijpelijk – tot veel ongerustheid bij de Gentenaars. Ik krijg als gemeenteraadslid in de oppositie dagelijks vragen van mensen die vrezen dat hun woning of zaak onbereikbaar wordt. In veel buurten worden acties en petities op het getouw gezet. Naarmate de invoering van de plannen dichterbij komt, zwelt het protest aan. Deze week ontving ik meer dan vierhonderd handtekeningen van handelaars uit de binnenstad. Gisteren nog dienden een aantal bewoners van Oudburg via een deurwaarder een officiële aanmaning in om meer informatie te krijgen over de plannen voor hun straat.

Watteeuwistan

Bijzonder kras toch, dat burgers naar zulke forse middelen moeten grijpen om duidelijkheid te krijgen. Als het over hun stad gaat spreken sommige Gentenaars al over Watteeuwistan en niet meer over Gent.

De nood aan gedegen informatie is groot. Er is immers te weinig overleg met de bewoners. De vorige burgemeester Frank Beke zocht altijd naar een consensus. Dat is met het nieuwe college wel anders. Aan het Sint-Pietersstation heeft het eigengereide verkeersplan van de schepen Watteeuw de hele wijk gepolariseerd, met voor- en tegenstanders. Met scheldpartijen en vandalisme tussen buren. Du jamais vu in Gent.

Burgemeester Daniël Termont poogde eerder deze week de gemoederen te bedaren met een emotionele open brief: “Ben ik een dromer als ik vanaf het najaar van 2016 in onze stad pleintjes en straten zie transformeren van autoparkings naar kleine groene oases waar de kinderen kunnen spelen en de grootouders ze kunnen gadeslaan vanop een bankje?”

‘Gooi de plannen op tafel’

Ik gun elke politicus zijn ‘I have a dream’-moment, maar met dromen nemen we de ongerustheid van de Gentenaars niet weg. Daarom, in het licht van de stemming over het Mobiliteitsplan volgende maandag, deze oproep aan het stadsbestuur: schenk klare wijn. Gooi de plannen op tafel. Maak de Gentenaars duidelijk wat er in hun onmiddellijke omgeving van hun huis, hun werkplek, de school van hun kinderen zal veranderen.

En laat ons dan in de gemeenteraad stemmen over een plan dat concreet genoeg is om die naam te verdienen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content