Sinds begin augustus hingen er in Gent op vele plaatsen witte lakens uit, een initiatief van het Gents Milieu Front (GMF) als protest tegen de erbarmelijke luchtkwaliteit. Het GMF wil concrete maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. "Temeer omdat een doortastende Vlaamse aanpak van de fijn stof problematiek uitblijft. De witte lakens moeten een onzichtbare problematiek zichtbaar maken", aldus het GMF. Bij de overhandiging van enkele symbolische lakens aan de schepen van leefmilieu Tine Heyse en van mobiliteit Filip Watteeuw vroeg het GMF ook bijkomende meetpunten met educatieve displays. "Op deze displays moet af te lezen zijn hoe het met de luchtkwaliteit in Gent gesteld is, zodat het ook voor een leek duidelijk is hoe gezond of ongezond de lucht is welke hij inademt." Daarnaast vroeg het GMF de invoering van een milieuzone. "Het uitblijven van een wettelijk kader voor milieuzones mag geen alibi zijn om hier niets rond te doen. Wat mogelijk is in Antwerpen, moet ook in Gent haalbaar zijn! " Tenslotte herhaalde het GMF zijn eis tot de afbraak van de fly-over of het Zuid-viaduct (B401). "Door het autoverkeer hier een halt toe te roepen en de vrijkomende ruimte te gebruiken voor de uitbreiding van het Koning Albertpark zal de luchtkwaliteit hier fors verbeteren", aldus het GMF. "De geesten zijn in Gent al gerijpt voor de afbraak. Wij verwachten van de stad Gent nu een krachtig signaal naar de Vlaamse overheid: de fly-over moet weg!" (Belga)

Sinds begin augustus hingen er in Gent op vele plaatsen witte lakens uit, een initiatief van het Gents Milieu Front (GMF) als protest tegen de erbarmelijke luchtkwaliteit. Het GMF wil concrete maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. "Temeer omdat een doortastende Vlaamse aanpak van de fijn stof problematiek uitblijft. De witte lakens moeten een onzichtbare problematiek zichtbaar maken", aldus het GMF. Bij de overhandiging van enkele symbolische lakens aan de schepen van leefmilieu Tine Heyse en van mobiliteit Filip Watteeuw vroeg het GMF ook bijkomende meetpunten met educatieve displays. "Op deze displays moet af te lezen zijn hoe het met de luchtkwaliteit in Gent gesteld is, zodat het ook voor een leek duidelijk is hoe gezond of ongezond de lucht is welke hij inademt." Daarnaast vroeg het GMF de invoering van een milieuzone. "Het uitblijven van een wettelijk kader voor milieuzones mag geen alibi zijn om hier niets rond te doen. Wat mogelijk is in Antwerpen, moet ook in Gent haalbaar zijn! " Tenslotte herhaalde het GMF zijn eis tot de afbraak van de fly-over of het Zuid-viaduct (B401). "Door het autoverkeer hier een halt toe te roepen en de vrijkomende ruimte te gebruiken voor de uitbreiding van het Koning Albertpark zal de luchtkwaliteit hier fors verbeteren", aldus het GMF. "De geesten zijn in Gent al gerijpt voor de afbraak. Wij verwachten van de stad Gent nu een krachtig signaal naar de Vlaamse overheid: de fly-over moet weg!" (Belga)