Gent investeert komende 6 jaar 630 miljoen euro: dit zijn de blikvangers

Mathias De Clercq (Open VLD)

De stad Gent wil haar verouderde sociale woningen renoveren en nieuwe bijzetten. Ook de politie krijgt meer middelen en de stad krijgt betere straten en pleinen.

Het Gentse stadsbestuur schroeft de komende zes jaar zijn investeringen op tot 630 miljoen euro, 30 procent meer dan aan het begin van de vorige legislatuur. Met de financiële impuls wil de stad haar verouderde sociale woningen – zoals in de Sint-Bernadettewijk – renoveren en voor 33 miljoen euro sociale woningen bijzetten. Maar ook de politie krijgt meer middelen en met een budget van 111 miljoen euro wil de stad straten en pleinen verbeteren.

De budgetbesprekingen leggen de financiële verdeelsleutel vast waarmee de ploeg van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) de komende jaren haar beleid voert. Een plan waardoor Gent ‘haar voortrekkersrol meer dan ooit kan opnemen’, klinkt het.

Volgens schepen van Financiën Rudy Coddens is het verhoogde budget nodig om het groeiende aantal Gentenaars op te vangen. ‘In 2025 zijn we met 272.000, dat zijn 10.000 Gentenaars meer dan nu het geval is. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs en extra dienstverlening.’

Gent beschikt jaarlijks over een bedrag van zowat 1 miljard euro, dat ook de komende jaren niet opgedreven wordt door een verhoging van de personenbelasting. Toch maakt het college zich sterk dat investeringen substantieel hoger liggen dan in het verleden, onder meer dankzij bijkomende middelen. Zo wordt jaarlijks 58 miljoen euro nieuwe beleidsruimte gecreëerd door efficiëntie en optimalisatie van de stadsdiensten en door inkomsten beter te innen. Bepaalde stedelijke belastingen zijn wel opgetrokken om beleidskeuzes te ondersteunen.

Sociale woningen

Voor de broodnodige investeringen aan het verouderde patrimonium van de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen wordt 33 miljoen euro voorzien. Dat is onderdeel van een enveloppe van 92 miljoen euro voor woonbeleid. Het aantal woningen dat via sociale verhuurkantoren wordt aangeboden, moet verdubbelen. Het Gentse OCMW kan rekenen op 434 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro een focus moet leggen op kinderen en gezinnen.

Politie

De politie krijgt middelen om 50 agenten aan te werven, al kampt het korps vooral met een gebrek aan geschikte kandidaten. Nieuwe investeringen in moderne huisvesting en geschikte uitrusting moeten het werk voor het Gentse korps aangenamer maken. Zo zijn middelen vrijgemaakt voor een nieuw politiehuis aan de Groendreef en de renovatie van het commissariaat Gent-centrum.

Onderwijs

Met een slordige 29 miljoen euro bovenop een reeds geplande 43 miljoen euro moet het capaciteitsprobleem in het Gentse onderwijs getackeld worden. In totaal wordt de komende legislatuur jaarlijks 120 miljoen euro gepompt in de bouw of uitbreiding van scholen en kinderdagverblijven.

Straten en pleinen

Voor betere straten, pleinen en water in de stad reserveert het college 111 miljoen euro. Rode draad in het beleid is verkeersveiligheid en een autoluwe omgeving.

Sport en cultuur

50 miljoen euro wordt ingezet in het moderniseren van de sportinfrastructuur en culturele spelers maken aanspraak op 53 miljoen euro. Een bijkomende som van 15 miljoen euro vloeit naar cultuurparticipatie met de ambitie om Gent tot Europese culturele hoofdstad 2030 te kronen. Wijken krijgen een financiële ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor wijkfeesten en buurtfestivals. De Gentse Feesten worden vernieuwd en er komt een lichtfestival in 2021 en 2024.

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 gaat nu naar de commissies en wordt daarop behandeld op de gemeenteraad van december. De burgemeester en schepenen bereiden daarop de beleidsnota’s voor tegen de zomer van 2020.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content