Geluidsmetingen Borgerhoutse Tuinwijk aan E313 veel hoger dan WHO-normen

(Belga) In de Borgerhoutse Tuinwijk, vlakbij de E313, zijn overdag geluidswaarden van 64,8 decibel en ’s nachts van 61,2 decibel vastgesteld. Ruim boven de streefwaarde van 50 of zelfs 42 decibel die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Dat blijkt uit geluidsmetingen die eind oktober op vraag van de bewoners gebeurden. De Tuinwijkgroep, die bewoners groepeert, eist maatregelen en overhandigt dinsdagavond een petitie met meer dan 300 handtekeningen aan Antwerps leefmilieuschepen Guy Lauwers (sp.a).

“Geef ons terug een leefbare buurt”, zegt François Wijnen, woordvoerder van de bewoners van de Tuinwijkgroep. “We eisen dat er op korte termijn iets gebeurt. We zouden al deels geholpen zijn met hogere en betere geluidsschermen of met een snelheidsgrens van 80 in plaats van 100 km per uur op de snelweg. Die ligt hier minder dan 30 meter achter de tuinen en het speelplein en vlakbij een school.” De geluidsschermen zijn 25 jaar oud en hooguit 2,50 meter hoog, terwijl verderop in Deurne nieuwe paraboolschermen van 5 meter het geluid beter tegenhouden. “Dezelfde schermen komen er voor de joggers in het Rivierenhof, maar wat met ons?” Geluidsschermen voor de wijk zouden de stad 178.000 euro en het Vlaams Gewest 197.000 euro kosten. De Tuinwijkgroep hekelt ook de nieuwe spitsstrook “die het verkeer nog dichter bij de mensen brengt”. Geluidshinder als in de Tuinwijk veroorzaakt slaapverstoring en gezondheidsproblemen, waarschuwden dr. Dirk Van Duppen en dr. Dirk Avonts. (KAV)

Partner Content