Geen eervol pensioen voor in opspraak gekomen onderzoeksrechter uit Veurne

(Belga) De Veurnse onderzoeksrechter Yves Vanmaele, die in bepaalde media de titel kreeg van “traagste onderzoeksrechter van het land” en tegen wie een strafonderzoek loopt, gaat op 31 juli met pensioen. Dat schrijft het Staatsblad, dat in tegenstelling tot de besluiten van andere magistraten die met pensioen gaan, niet zegt dat Vanmaele zijn aanspraak op pensioen kan laten gelden en de titel van zijn ambt eershalve mag voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 juni, dat in werking treedt op 31 juli, is “de heer Vanmaele Y, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld”, schrijft het Staatsblad. Als magistraten met pensioen gaan, meldt het Staatsblad doorgaans dat “hij/zij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem/haar vergund de titel van zijn/haar ambt eershalve te voeren”. Bij Vanmaele is dat niet het geval, maar het is niet duidelijk of dat een gevolg is van het onderzoek dat tegen de man loopt. Wegens het voorrecht van rechtsmacht voert het Gentse parket-generaal een strafonderzoek tegen Vanmaele. “Er zijn aanwijzingen dat de onderzoeksrechter onder één hoedje speelde met onder anderen fraudeurs, drugsdealers en dieven van nalatenschappen – al dan niet tegen betaling”, schreef Het Laatste Nieuws op 15 juni. In april moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vaststellen dat de zaak rond het bedrijf Algemene Bouwcentrale (ABC), een van de grootste fraudezaken uit de jaren negentig, verjaard was. De KI was toen van oordeel dat er onverantwoorde vertragingen waren in hoofde van onderzoeksrechter Vanmaele. De onderzoeksrechter ontkende eerder dat hij de fraudezaak bewust zou hebben laten verjaren. (Belga)

Partner Content