Opinie

Zuhal Demir & Werner Janssen

‘Geef de horeca wat de horeca toekomt’

Zuhal Demir & Werner Janssen Zuhal Demir en Werner Janssen zetelen voor N-VA in de Kamer.

‘Als zo veel mensen in de horeca zwartwerk zien als de enige mogelijkheid om het hoofd boven water te houden, dan moeten wij als politicus de oorzaak onder ogen durven zien’, schrijven Zuhal Demir en Werner Janssen. In deze bijdragen verdedigen ze het pakket flankerende maatregelen dat de regering voorziet voor de invoering van de witte kassa.

Het regeerakkoord bepaalt dat de witte kassa in de horeca wordt ingevoerd vanaf januari 2016. De nervositeit in de sector daarover neemt toe zoals bleek uit de nieuwjaarsboodschap van de voorzitter Horeca Vlaanderen. Hij riep op te snoeien in het werknemersbestand, in de openingsuren en de prijzen op te drijven met 20%. Gisteren voerde de sector actie in Brussel.

Zwartwerk als achterpoortje

De onzekerheid in de sector is absoluut te begrijpen. Ook Horeca Vlaanderen heeft duidelijk gemaakt niet tegen correcte belastingheffing te zijn. De sector is zelf vragende partij naar een omkadering die het mogelijk maakt om zonder zwartwerk een eerlijk inkomen te verwerven als horeca-ondernemer. Als velen in een sector zwartwerk zien als de enige mogelijkheid om het hoofd boven water te houden, dan moeten wij als politicus de oorzaak onder ogen durven zien.

Zwartwerk wordt als achterpoortje gebruikt om de zware lasten op arbeid te omzeilen. Dit heeft anderzijds ook tot gevolg dat bonafide ondernemers kampen met oneerlijke concurrentie. Zoals Horeca Vlaanderen liet verstaan: die tegenstelling kan overstegen worden als de invoer van de witte kassa gekoppeld wordt aan passende omkaderende maatregelen, zoals het regeerakkoord voorziet.

Personeel flexibel inzetten

Een pakket ingrepen is daarbij broodnodig. Zo moet in eerste instantie de inzetbaarheid van personeel versoepeld worden. De personeelsbehoefte is in de horeca sterker schommelend en onvoorspelbaarder dan in eender welke andere sector. Daardoor worden veel uren gepresteerd als overwerk met de bijhorende meerkost van dien.

Als we de werktijd bekijken op jaarbasis, wordt het mogelijk personeel soepeler in te zetten zonder direct met overuren te worden geconfronteerd. Ook voor het personeel biedt zo’n ingreep voordelen want die verlaagt de drempel om meer contracten van onbepaalde duur aan te bieden in een economisch stabielere omgeving. Ik heb daarvoor al in de vorige legislatuur wetgevend initiatief genomen.

Taxshift om lasten op arbeid te drukken

Uiteraard wegen de loodzware kosten op arbeid zeer zwaar door in deze arbeidsintensieve sector. In het regeerakkoord hebben we afgesproken de RSZ-bijdrage voor werkgevers te verlagen tot 25%. Die maatregel moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Een echte taxshift kan ruimte scheppen om de last op arbeid verder naar beneden te drukken. Daarnaast is het noodzakelijk de administratieve overlast terug te dringen. Een horeca-mens wil de tijd besteden aan klanten, niet aan overbodige administratieve lasten.

Gelukkig voorziet het regeerakkoord specifieke maatregelen zoals een lastenverlaging op overuren en een verruiming van het specifieke fiscaal- en RSZ-regime voor gelegenheidsarbeid.

Inspirerende voorbeelden

Het zoeken van (geschikt) personeel is een nachtmerrie voor vele horeca-zaken. Nochtans kunnen vele banen na relatief snelle scholing door de meeste werkzoekenden uitgevoerd worden. Hoe komt het dat zoveel werklozen toch de stap naar de naar personeel snakkende horeca niet zetten?

De verschillende fiscale behandeling van loon- en vervangingsinkomsten maakt onregelmatige arbeid zeer onaantrekkelijk. In veel gevallen houdt iemand met een vervangingsinkomen netto meer over als die geen occasionele klussen aanvaardt. In Nederland bestaat een regeling die vervangingsinkomsten per uur berekent en niet per dag. Het Britse ‘Universal Credit’-systeem waarborgt dat men voor ieder uur dat er gewerkt wordt meer overhoudt dan het verlies aan uitkering. Deze voorbeelden kunnen inspireren, want gelegenheidsarbeid mag niet alleen interessant zijn voor wie al werkt maar ook voor wie dat nog niet doet.

Mooi geserveerd taartje

Uiteraard moet een horeca zonder zwartwerk kunnen, ook zonder de prijzen zwaar op te drijven. Maar dat is alleen mogelijk als er rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde wensen van de sector. Het regeerakkoord bevat bij snelle en volledige uitvoering een hele reeks oplossingen. Misschien moeten we zelfs hier en daar een stapje verder durven zetten. De witte kassa wordt, ter afronding van het pakket, de kers op het mooi geserveerde taartje in de bistrot.

Partner Content