Geanalyseerd: het ‘arbeidersloon’ van Publifindirecteur Bénédicte Bayer

© BELGAIMAGE

‘Ik verdien per minuut minder dan de minstbetaalde arbeiders van Publifin’, zei directeur Bénédicte Bayer. De waarheid zit iets complexer in elkaar.

Bénédicte Bayer lijkt een beetje van de kaart door de kleine mediatornado die ze maandag ontketende na een interview met Le Soir. De algemeen directeur van de intercommunale verklaarde dat ze ‘per minuut minder verdiende dan de minst betaalde arbeiders’ van de groep Publifin-Nethys en choqueerde daarbij een deel van de publieke opinie. En niet enkel in arbeiders-en vakbondsmilieus.

Cédric Halin, de schepen van Financiën van de gemeente Olne ‘verbeterde’ de informatie op Twitter met cijfers.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De man die het Publifinschandaal onthulde zat er echter ver naast… Volgens informatie uit goede bron gaf Bénédicte Bayer in 2014 inkomsten aan voor een totaal van 260.069,91 euro bruto.

Haar salaris bij Publifin is slechts 10 procent van dat bedrag, terwijl ze zegt dat ze er 50 procent van haar werktijd aan besteedt. Donderdag, voor de onderzoekscommissie van het Waals Parlement, weigerde Bayer alvast open kaart te spelen over haar vergoedingen bij de private bedrijven van Nethys. Onze collega’s van Le Vif/L’Express gingen op onderzoek uit.

Zelfstandige bij Nethys, loontrekkende bij Publifin

Het grootste deel van dat bedrag, 232.624,94 euro, komt van het managementcontract dat ze in 2013 met Nethys en vijf van haar filialen tekende (RESA, BeTV, NeWIN, WBCC en ACM) om er onder meer de human resources de beheren. Bayer, de rechterhand van Stéphane Moreau bij Nethys, inde die inkomsten als zelfstandige.

2000 euro bruto per maand is ver onder de wettelijke barema’s voor een dergelijke hoge functie. Waarom is haar loon zo ondergewaardeerd?

Bovendien, en ze bevestigde ons die informatie, is Bénédicte Bayer loontrekkende van de intercommunale Publifin waar ze algemeen directeur is. Verbazend genoeg – en dat zou haar woorden van maandag verklaren – ontvangt ze maar ongeveer 2000 euro bruto per maand voor die ‘hoogste’ functie binnen de intercommunale. ‘Een taak die ongeveer 50% van mijn tijd in beslag neemt’, verduidelijkt ze aan Le Vif/L’Express. Kortom, met de dertiende maand inbegrepen verdiende ze in 2014 bij Publifin maar een salaris van 25.837,42 euro bruto.

Naast die twee bedragen gaf Bénédicte Bayer ook 1607,55 euro aan in de rubriek ‘baten van vrije beroepen’. Waarschijnlijk zijn dat de zitpenningen voor ‘enkele bestuurdersmandaten’ die aangehaald worden in haar interview met Le Soir. Tot hier toe haar inkomsten voor 2014.

Dubbele ‘sociale optimalsatie’

Le Vif/L’Express sprak twee experts, die anoniem wensen te blijven en hun verbazing uiten over het loon van Bénédicte Bayer toen ze algemeen directeur was: 2000 euro bruto per maand is ver onder de wettelijke barema’s voor een dergelijke hoge functie. Waarom is haar loon zo ondergewaardeerd?

Naar het voorbeeld van fiscale constructies die de inkomensbelasting min of meer moeten verlagen, vermoedt onze eerste expert een ‘sociale constructie’ die de bijdragen aan de sociale zekerheid moet verminderen. ‘Een deel van haar werk bij Publifin lijkt door Nethys gefinancierd onder haar zelfstandig statuut. Op dat deel kan ze als niet-loontrekkende algemeen directeur reële lasten aftrekken, zoals sociale bijdragen en andere professionele lasten, zonder het plafond aan forfaitaire kosten waar een loontrekkende zich aan moet houden’, verklaart hij.

Door een algemene directeur grotendeels als zelfstandige bij Nethys te betalen, bespaart Publifin de persoonlijke en werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Een accountant

Intercommunale Publifin lijkt ook van die constructie te profiteren: ‘Door een algemene directeur grotendeels als zelfstandige bij Nethys te betalen, bespaart Publifin de persoonlijke en werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Als ze onderhevig was aan het barema van een loontrekkende, had de intercommunale de ‘volle pot’ had moeten betalen’, analyseert een doorwinterde accountant.

Hij benadrukt ook dat de sociale bijdragen die Bayer betaalde lager liggen dan wat ze aan de sociale zekerheid had moeten betalen als ze aan het barema onderhevig was geweest. Volgens Bénédicte Bayer werd die opmerkelijke vergoedingsformule op punt gesteld door een extern adviesbureau.

Bonus, groepsverzekering, dienstwagen…

Van een vakbondsbron weten we dat het laagste loon bij Publifin ongeveer 24.900 euro bruto per jaar bedraagt (13e maand en maaltijdcheques inbegrepen). ‘Dat verdienen verschillende netwerkarbeiders die 38 uur per week werken en over 20 dagen betaald verlof beschikken ‘, verklaart Christine Planus, hoofdbestuurder van ACOD-Publifin. Als je enkel rekening houdt met Bayers loonfiche bij Publifin en ze effectief veel overuren klopt, zoals ze in het interview zegt, verdient de directrice van de intercommunale minder per minuut dan netwerkarbeiders.

Als je naar al haar inkomsten, zie je dat ze zeker tien keer meer verdient dan de minst betaalde arbeiders van de groep Publifin-Nethys. Bij de 260 000 euro bruto die ze krijgt, komen daarnaast heel wat voordelen waarop de arbeiders van Publifin geen recht hebben.

Via haar managementcontract met Nethys en haar filialen, geniet Bénédicte Bayer van een aanvullend pensioenplan (groepsverzekering), een BMW als dienstwagen, een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een terugbetaling van haar professionele kosten, zoals reizen en hotels in het buitenland, restaurantbezoeken, congreskosten, enzovoort.

Ondoorzichtige vergoedingspakketten

Er blijven veel vraagtekens Het ‘vergoedingspakket’ van de managers van Nethys bevat drie grote onderhandelingsassen: een vaste vergoeding op korte termijn (maandelijks), een variabele vergoeding op middellange termijn (jaarlijkse ‘bonus’) en een uitgestelde vergoeding op lange termijn (pensioen via ene verzekeringsgroep). Volgens onze bronnen bedroeg de vaste vergoeding van Bénédicte Bayer 222 000 euro bruto in 2016.

Ze weigert haar bonus te communiceren aan Le Vif/L’Express en roept daarvoor haar recht op privacy in. Gaat het over een bonus van 50 procent, zoals Stéphane Moreau? ‘Nee, het is minder dan dat…’

We zullen het niet te weten te komen. Hetzelfde geldt voor het jaarlijks bedrag dat Nethys voor zijn groepsverzekering stort. Volgens onze bronnen stortte Nethys (toen Tecteo) 90 000 euro aan de groepsverzekering van Stéphan Moreau in 2008. Hoeveel stortten ze in 2016 voor de CEO van Nethys en zijn adjunct Bénédicte Bayer?

Dit artikel verscheen eerst in Le Vif.

Partner Content