Franstaligen willen alarmbel voor plenaire Kamerzitting luiden

Er wordt verwacht dat de Vlaamse partijen de splitsingsvoorstellen inzake B-H-V donderdag willen agenderen.

De PS wil donderdag al voorafgaand aan de plenaire Kamerzitting de alarmbelprocedure in gang zetten om de agendering van de Vlaamse wetsvoorstellen inzake de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te vermijden. Ecolo en CDH zijn dat ook van plan.

De alarmbelprocedure moet beletten dat een taalgroep, Franstaligen of Vlamingen, er eenzijdig een wetsvoorstel of -ontwerp kan doordrukken.

Het mechanisme laat toe dat een taalgroep een motie indient die is ondertekend door minstens drie vierde van haar leden en bepaalt dat een wet of wetsvoorstel ernstige schade toebrengt aan de betrekkingen tussen de gemeenschappen.

De procedure schorst de parlementaire behandeling, waarop de regering dertig dagen de tijd heeft om een advies te geven.

De Franstalige partijen hebben vorige week al een motie voor de alarmbelprocedure uitgewerkt met het oog op de B-H-V-splitsingsvoorstellen. Ze werd ondertekend door Kamerleden van PS, MR, CDH en Ecolo.

De PS liet dinsdag weten dat ze de alarmbel al vo/o/r de plenaire Kamerzitting van donderdag wil luiden. Ecolo en CDH sloten zich daar later bij aan.

Donderdag moet de Kamer stemmen over het feit of de splitsingvoorstrellen al dan niet op de agenda komen nadat de fractieleiders daarover maandag in de schoot van de conferentie van de voorzitters geen consensus hadden bereikt.

Bij een stemming dreigen Vlamingen en Franstaligen lijnrecht tegenover elkaar te staan.De PS zegt een escalatie van de communautaire spanningen te willen vermijden.

Partner Content