Francesca Vanthielen (Klimaatzaak): ‘Voer een klimaattoets in’

© BelgaImage
Michel Vandersmissen
Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Francesca Vanthielen, medeoprichter van de Klimaatzaak, is verbaasd over de vaagheid van de Vlaamse milieuplannen. ‘Meer fietspaden, dat zal het klimaatprobleem niet oplossen.’

‘Ik lees in het regeerakkoord dat het de ambitie is van Vlaanderen om een referentie te worden in Europa, en dat het zich zowel economisch als maatschappelijk wil meten met Nederland en Scandinavië’, zegt Francesca Vanthielen, die mee aan de basis lag van de Klimaatzaak, de actie die de Belgische overheden willen dwingen om hun klimaatbeloftes na te komen. ‘Ik zou zeggen: vooral doen, maar dan zal de lat wel hoger moeten, zeker inzake klimaatmaatregelen.’

Bij de presentatie van het regeerakkoord kwamen het milieu en de klimaatdoelstellingen pas op het einde ter sprake. Zegt dat iets over het belang dat de Vlaamse regering daaraan hecht?

Francesca Vanthielen: Het lijkt alsof het een bijzaak is, terwijl het ondertussen toch duidelijk is dat de klimaatverandering geen zaak meer is van alleen bezorgde betogers die door sommigen worden weggezet als naïeve dromers. Ik werk vaak voor bedrijven, en het valt me steeds vaker op dat ondernemers ambitieuzer zijn over energiedoelstellingen dan veel politici. Velen hebben plannen om hun bedrijven sneller dan gevraagd energieneutraal te maken.

Ondernemers zijn ambitieuzer over de energiedoelstellingen dan veel politici.

Jan Jambon belooft dat Vlaanderen de internationale klimaatafspraken zal naleven, en dat Vlaanderen tegen 2050 80 procent minder broeikasgassen zal uitstoten.

Vanthielen: Dat gaat niet snel genoeg. Zo zullen we de opwarming van de aarde niet kunnen beperken tot 1,5 graden. Volgens het Verdrag van Parijs moeten we tegen die tijd vollédig energieneutraal zijn, en dat is een bindend akkoord. Ik heb het gevoel dat de Vlaamse regering de noodzakelijke maatregelen zo ver mogelijk voor zich uit schuift, zodat de zwaarste lasten pas over enkele decennia voelbaar zijn. Vlaamse bedrijfsleiders willen nú snelheid maken, omdat zij goed beseffen dat uitstel een nog negatievere impact zal hebben op de economie. Daarom zou Vlaanderen de CO2-uitstoot tegen 2030 al met 55 procent moeten verminderen, in plaats van met 35 procent.

De Vlaamse regering blijft vaag over klimaat en milieu, behalve als het gaat over het budget voor fietspaden. Dat wordt verdubbeld tot 300 miljoen euro per jaar.

Vanthielen: Die verhoging lijkt me niet meer dan normaal: het aantal fietsers is de voorbije jaren óók sterk gestegen. Veel nieuwe fietspaden zijn nu al te smal om het drukke fietsverkeer op te vangen, zeker door de populariteit van de snelle elektrische fietsen. Ik woon in Antwerpen, en op mijn joggingparcours richting haven zijn er in een jaar tijd twee dodelijke aanrijdingen tussen twee fietsers geweest.

Niet alleen het statiegeld op blikjes en plastic flessen, maar ook het rekeningrijden is gesneuveld tijdens de regeringsonderhandelingen.

Vanthielen: Dat laatste vind ik bijzonder jammer. Er zijn studies genoeg die bewijzen dat rekeningrijden een onderdeel is van de oplossing voor ons fileprobleem. Maar dat vraagt politieke moed. Kijk naar Stockholm. Daar was ook een meerderheid tegen, tot het werd ingevoerd. Na een evaluatie bleek dat een grote meerderheid het systeem wilde behouden. Klimaatmaatregelingen moeten wel sociaal verantwoord blijven. Mensen die het budgettair moeilijk hebben, mogen daarmee niet gestraft worden

Hebt u een boodschap voor de volgende minister van Milieu?

Vanthielen: Hij of zij moet niet zozeer ‘groene’ vingers hebben, maar vooral veel overleggen met de collega’s binnen de Vlaamse regering. Eigenlijk zouden alle te nemen maatregelen een klimaattoets moeten ondergaan. En de nieuwe minister moet zeker overleggen met de drie andere milieuministers die dit land rijk is, want niet Vlaanderen maar België zal worden afgerekend op het naleven van het klimaatakkoord.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content